Krediet op afbetaling

Hebt u nieuw kantoormeubilair nodig? Investeert u in IT, in nieuwe machines? We bieden u de mogelijkheid om die kosten geleidelijk af te betalen.

Wat is het Krediet op afbetaling?

Met het Krediet op afbetaling spreidt u de betaling in de tijd, terwijl u ondertussen geniet van de investering.

Voordelen

  • Maatwerk: u leent precies wat u nodig hebt voor uw project.
  • Flexibiliteit: leen op korte of lange duur, afhankelijk van de economische levensduur van uw investering.
  • Snelheid: het geleende bedrag staat meteen op uw zichtrekening.
  • Vertrouwen: u hoeft geen of nauwelijks zekerheden te stellen.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
 
 

 

 

Ontdek in detail

We raden u aan om de looptijd van uw Krediet op afbetaling te laten samenvallen met de geplande levensduur van uw investering. De minimumduur bedraagt 6 maanden, de maximumduur 10 jaar.

 

Ook de vast rentevoet bepalen we op maat. Die hangt ondermeer af van de looptijd van de krediet, de terugbetalingswijze en de gekozen opnameperiode.

Betaalt u liefst maandelijks of driemaandelijks? Of liever elk half jaar of elk jaar? U kiest zelf het afbetalingsritme. En u bepaalt ook of u het Krediet via degressieve of vaste aflossingen terugbetaalt.

Sociale bijdragen, vakantiegeld, eindejaarspremies, belastingen,... stuk voor stuk grote geldsommen die plotseling allemaal samenvallen.

In plaats van uw liquide middelen onder druk te zetten, kunt u beter het totaalbedrag lenen via een fiscaal of sociaal krediet op afbetaling. Dat betaalt u daarna terug in maandelijkse schijven over een periode van minimum 6 en maximum 12 maanden.

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, op Fintro mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze lening kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 

  • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
  • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze kredietformules.
  • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke periodieke aflossing het beste past bij uw budget.
  • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.

 

Algemene voorwaarden (pdf)

Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV.

Alle details van dit product afdrukken

Maak ook kennis met