Overbruggingskrediet

U bent van plan om een nieuwe woning te kopen of te bouwen. En tegelijk wilt u uw huidige eigendom verkopen. Met een Overbruggingskrediet kunt u beide transacties aan elkaar koppelen.

Wat is het Overbruggingskrediet?

Met een Overbruggingskrediet financiert u de aankoop of bouw van een vastgoed voor privégebruik. En dat in afwachting van de opbrengst van de verkoop van een ander in België gelegen onroerend goed.

Voordelen

 • Flexibel: zodra uw eigendom is verkocht, betaalt u uw krediet zonder kosten terug.
 • Duidelijk: u betaalt een vast tarief gedurende de hele looptijd van het krediet.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

Ontdek in detail

 • Als u een woning koopt, neemt u het geld op in één enkele keer.
 • Als u bouwt, neemt u het geld in meerdere keren op - volgens uw behoeften.

Het Overbruggingskrediet moet worden terugbetaald op de verkoopdatum van uw vastgoed, en uiterlijk twaalf maanden na de ondertekening van de kredietovereenkomst.

Het kredietbedrag wordt bepaald volgens de verwachte verkoopopbrengst, met een minimum van 12.500 EUR. Het wordt op een afzonderlijke rekening gestort.                 

 • U wilt een huis met een waarde van 200.000 EUR kopen. Om die aankoop te financieren, wacht u op de verkoopopbrengst van uw huidige appartement (180.000 EUR) en investeert u 20.000 EUR eigen middelen.
 • Omdat de aankoop van uw huis plaatsvindt voor uw appartement is verkocht, gaat u een Overbruggingskrediet van 180.000 EUR aan en neemt u dat bedrag in één keer op.
 • Op basis van een basisrentevoet van 4,85%, betaalt u 2.142 EUR interesten aan het einde van elke periode van drie maanden na de opname van het Overbruggingskrediet.
 • Als u uw krediet sneller terugbetaalt, worden de verschuldigde interesten berekend naar rato van de periode waarin u het krediet hebt gebruikt.
Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, op Fintro mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze lening kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 

 • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
 • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze kredietformules.
 • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke periodieke aflossing het beste past bij uw budget.
 • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.

 

 

Overbruggingskrediet

Kredietvorm: Kredietopening.  De bepalingen inzake hypothecair krediet uit hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.

 


Alle details van dit product afdrukken
 

 

Maak ook kennis met