Rondo

Een permanente geldreserve hebben voor onvoorziene of grote uitgaven, dat is een hele geruststelling. Met een doorlopend krediet kunt u geld opnemen wanneer en zoals u dat het beste past. Snel, flexibel en discreet.

Wat is Rondo-geldreserve?

Rondo is een kredietopening. Met uw Rondo-kaart betaalt u makkelijk in winkels of vraagt u cash geld op uit uw reserve. Terugbetalen doet u op uw eigen ritme in vaste of variabele maandaflossingen. Het geld dat u terugbetaald hebt, kunt u opnieuw opnemen. Zo geniet u meer comfort, zonder uw budget uit evenwicht te brengen.

Voordelen

 • Altijd een extra budget achter de hand. 
 • Geen verantwoording nodig, geen administratieve rompslomp.
 • Vlot betalen en geld opvragen met uw Rondo-kaart.
 • Gespreide terugbetaling van uw uitgaven.
 • Alleen rente op het deel dat u effectief gebruikt.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

 

Ontdek in detail

U bepaalt, na overleg met uw Fintro-agent , het bedrag van uw Rondo-reserve. Ze kan 1.000 EUR tot 5.000 EUR bedragen.

 

Gebruik van uw reserve met uw Rondo-kaart

 • U betaalt rechtstreeks en zonder kosten bij alle handelaars in België die beschikken over een betaalterminal van Bancontact.
 • U vraagt geld op aan de Self-automaten van Fintro of BNP Paribas Fortis of aan de geldautomaten van Bancontact.
 • U herlaadt uw Proton-chip (uw elektronische portemonnee).

 

Gebruik van uw reserve zonder uw Rondo-kaart

 • U belt even en vraagt een geldoverboeking naar uw zichtrekening, op elk moment van de dag, 7 dagen per week.

U ontvangt maandelijks een heel nauwkeurig overzicht. Daarop staan de aankopen die u met uw Rondo-kaart hebt uitgevoerd en de bedragen die u eventueel hebt laten overboeken.


U betaalt elke maand een vast bedrag terug dat overeenkomt met 5,60% van de toegekende reserve. U betaalt alleen interest op het opgenomen bedrag. Als u dat wilt, kunt u uiteraard méér dan het forfaitaire bedrag van 5,60% terugbetalen.

 

 

Stap 1

Stel dat u een Rondo-reserve hebt van 2.000 EUR. Op een dag vindt u het salon van uw dromen. De aankoopprijs van het salon bedraagt 2.000 EUR. U betaalt met uw Rondo-kaart en gebruikt dus uw geldreserve in één keer.

 

Stap 2

Een maand later ontvangt u thuis een Rondo-rekeningafschrift met de uitgaven van uw Rondo-kaart. Omdat u slechts één aankoop hebt gedaan, bedraagt het terug te betalen bedrag 2.000 EUR.

 

Stap 3

Dankzij ‘gespreid betalen' betaalt u geen 2.000 EUR in één keer terug. U betaalt maandelijks 5,60% terug van uw geldreserve, dus 112 EUR. Dit bedrag omvat de terugbetaling van een kapitaalgedeelte en interesten tegen de vaste debetrentevoet van 9,86%. De kosten voor het gebruik van de kaart bedragen 0,20% per maand, waardoor het jaarlijks kostenpercentage op 12,50% komt en u in totaal 2.210,82 EUR terugbetaalt. Als u geen andere uitgaven doet, dan zal uw salon over 20 maanden terugbetaald zijn. Ondertussen kunt u, naargelang uw terugbetalingen, steeds geld blijven putten uit uw reserve.

Wilt u de stand van uw reserve raadplegen? Op www.rondo.be krijgt u toegang tot de beveiligde pagina's "MyRondo". U ontdekt er alle voordelen van uw reserve en uw Rondo-kaart, en ook aanbiedingen en promoties.

Bovendien kunt u uw beschikbare reserve raadplegen, verrichtingen uitvoeren zoals overschrijvingen, adreswijzigingen,... en vragen stellen.

  

Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV. Kredietbemiddelaar: Fintro, Warandeberg 3, B-1000 Brussel. JKP (jaarlijks kostenpercentage) = 14% (jaarlijkse debetrentevoet = 14.25%).

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, op Fintro mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze lening kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 

 • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
 • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze kredietformules.
 • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke periodieke aflossing het beste past bij uw budget.
 • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.

 

let op, geld lenen kost ook geld

Algemene voorwaarden (pdf)

Precontractuele voorwaarden (pdf)

Representatief voorbeeld Rondo: Kredietvorm: kredietopening. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoodfstuk 1 van titel 4 uit boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uwaanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.

 

Kredietvorm: kredietopening. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 uit boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV.
De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as


Alle details van dit product afdrukken