Straight Loan

Met een Straight Loan leent u bedragen waarbij u zelf de duur van uw krediet kiest. linkedin

Wat is de Straight Loan

Een Straight Loan is een kasvoorschot dat wordt toegekend voor een bepaald bedrag en een bepaalde duur van minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar of voor een onbepaalde duur. De terugbetaling gebeurt in één keer op de vervaldag. Een Straight Loan kunt u eventueel hernieuwen

Voordelen van een Straight Loan

Na de toekenning van de Straight Loan kunt u bedragen opvragen en het geld op uw rekening binnen 48 uur krijgen.

U bepaalt van bij de start zelf de looptijd en het bedrag van het voorschot.

U betaalt alleen interesten op het effectief opgenomen bedrag. U weet dus precies hoeveel interesten u betaalt voor een Straight Loan.

 

Meer weten over een Straight Loan

De looptijd en omvang van de Straight Loan worden vastgelegd in overleg. De kredietlijn bedraagt minimaal 100.000 EUR. Een trekking beloopt minstens 25.000 EUR, met een maximale looptijd van één jaar.

Binnen de 48 uur staat het geld op uw zichtrekening. Op de vervaldag betaalt u het geleende bedrag en de interesten terug.

Voor een Straight Loan is geen bijkomende overheidssteun mogelijk.

 

 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
   

Prijs

  • De toegepaste rentevoet is gebaseerd op hetzij de Best Rate, de marktrentevoet die op het ogenblik van de trekking het voordeligst is of op de Euribor plus een marge.
  • De trimestrieel verschuldigde interesten hangen af van het bedrag dat u leent en van de looptijd. U betaalt ze op hetzelfde ogenblik als de terugbetaling van het kapitaal.
  • Bij elke opname is een zgn. trekkingsrecht verschuldigd te betalen met de interesten.
  • U betaalt een reserveringsprovisie over het bedrag dat binnen de Straight loan nog opgenomen kan worden.
  • U betaalt administratiekosten bij de start van uw krediet, bij een wijziging ervan of de annulatie. 
     

Vergelijkbare producten

Wettelijke informatie

Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV.

Klachten

De aangeboden oplossing voldoet niet aan uw verwachtingen ? 1. Neem eerst contact op met uw vertrouwde gesprekspartner. Hij/zij kent u het best. Daarom is hij/zij ook het best geplaatst om samen met u een oplossing uit te zoeken. 2. U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing? Neem dan contact op met het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis: Vul het online aangifteformulier in (www.bnpparibasfortis.be > Suggesties, klachten > online aangifteformulier), of stuur een brief naar: BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement (1QA8D) Warandeberg 3 1000 Brussel 3. U gaat niet akkoord met de oplossing van het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis? Leg uw dossier dan schriftelijk voor aan:

OMBUDSFIN
Belliardstraat 15-17, Bus 8 - 1040 Brussel
Tél. : +32 2 545 77 70 - Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be


 


Alle details van dit product afdrukken