Het Woonkrediet, uw hypothecaire lening

U gaat bouwen of een bestaande woning kopen? Met het Woonkrediet, de hypothecaire lening van Fintro, realiseert u al uw plannen, op uw maat.

Wat is het Woonkrediet?

U leent geld om uw privéwoning te financieren of te bouwen. U kunt daarvoor kiezen uit flexibele formules, volledig afgestemd op uw budget en project. Verandert uw financiële situatie? Dan kunt u op elk moment uw hypothecaire lening aanpassen.


Voordelen van het Woonkrediet

 • Tot 4 maanden bedenktijd na uw kredietaanvraag.
 • Tot 36 maanden uitstel voor het terugbetalen van het kapitaal.
 • Soepele formules voor uw hypothecaire lening die op elk moment aanpasbaar zijn.
 • Optimale belastingvermindering.
 • Ecovoordelen voor energiezuinig bouwen.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

 

Ontdek het Woonkrediet in detail

Vaste rentevoet

Het bedrag dat u maandelijks terugbetaalt voor uw hypothecaire lening blijft onveranderd tijdens de volledige looptijd van uw krediet.

 

 • Voordelen

  Formules met een vaste rentevoet bieden u zekerheid. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Deze formules zijn interessant wanneer de rentevoeten laag staan.

 • Looptijd

  Tussen 10 en 30 jaar.

 • Principe

  U bepaalt definitief de interest die u betaalt tijdens de volledige looptijd van uw krediet. Dat maandelijkse bedrag kan nooit meer stijgen of dalen. Voor die zekerheid betaalt u wel wat meer.

 

Variabele rentevoet

Het bedrag dat u maandelijks terugbetaalt, kan stijgen of dalen, maar altijd binnen een vooraf bepaalde marge.

 

 • Voordelen
  • Formules met een variabele rentevoet bieden de laagste interest. Ze spelen in op de economische situatie van het moment. Staan de rentevoeten laag? Dan daalt ook de interest die u betaalt.
  • U kunt tijdens de looptijd, bij de contractuele herziening van uw rentevoet, naar een andere formule overstappen (bijvoorbeeld met vaste rentevoet). Zie: Soepel Woonkrediet.
 • Looptijd

  Tussen 10 en 30 jaar.

 • Principe

  De rentevoet wordt op vooraf bepaalde tijdstippen herzien. U betaalt de ene maand bijvoorbeeld wat minder dan de andere. Of andersom. Stijgingen of dalingen zijn beperkt tot een bepaald percentage ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet.

 

Variabele rentevoet en vaste maandelijkse terugbetaling

Het bedrag dat u maandelijks terugbetaalt blijft onveranderd, maar de looptijd van uw krediet kan verkort of verlengd worden.

 

 • Voordelen

  U moet geen extra financiële inspanning leveren wanneer de rentevoet van uw krediet stijgt.

 • Looptijd

  De oorspronkelijke looptijd is 15, 20 of 25 jaar, maar kan verkort of verlengd worden.

 • Principe

  U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag, maar bij een interestverhoging wordt uw lening met maximum drie of vijf jaar verlengd (op basis van de oorspronkelijke looptijd van uw krediet). Bij een interestverlaging vermindert de looptijd van het krediet zonder enige beperking.

 

Specifieke formules

Er bestaan nog andere formules, voor specifieke situaties (Bulletkrediet, enz.). We verwijzen u hiervoor graag door naar uw Fintro agent voor een oplossing op maat.

Het bedrag dat u maandelijks aflost uw hypothecaire lening, omvat twee luiken: de kapitaalaflossing en de interesten op het saldo.

 

Uw maandbedrag varieert naargelang de gekozen terugbetalingswijze:

 • Terugbetaling via gelijke maandelijkse aflossingen. Het terug te betalen bedrag blijft altijd gelijk.
 • Terugbetaling via vaste kapitaalaflossingen. Het te betalen bedrag is in het begin hoger, maar neemt gaandeweg af.

 

Kiest u voor een formule met vaste of variabele rentevoet? Dan kunt u, dankzij ons Soepel Woonkrediet, ook de manier van terugbetalen wijzigen tijdens de looptijd van uw woonkrediet.

Als u een woning koopt, moet u, voor uw hypothecaire lening, rekening houden met twee soorten kosten:

 

Kosten verbonden aan het Woonkrediet

 • Kosten voor de hypotheekakte:
  • Rechten voor de registratie van de hypotheekakte, rechten voor de hypothecaire inschrijving, kosten en ereloon van de hypotheekbewaarder.
  • Ereloon van de notaris.  
  • Diverse aktekosten (opzoekingen, kadastrale uittreksels, fiscale zegels,...).   
 • Dossierkosten: deze kosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik dat u de schriftelijke prijsoffertes gekregen hebt. Ze bedragen 500 EUR per dossier. Gedeeltelijke vrijstelling van deze dossierkosten voor de Blue Sky leden. Eénmaal per jaar voor een nieuwe lening.
 • Eventuele expertisekosten: in sommige gevallen stelt Fintro een deskundige aan om de verkoopwaarde van het in waarborg gegeven onroerend goed te bepalen.

 

Kosten verbonden aan de aankoop van een onroerend goed (onderhandse verkoop)

 • Notariskosten: het ereloon van de notaris omvat een vergoeding voor zijn werk en dat van zijn medewerkers. Dat ereloon stemt overeen met een wettelijk bepaald percentage van de transactie.
 • Registratierechten. Let op: voor een nieuwbouw betaalt u geen registratierechten maar wel btw.
  • Vlaams gewest: de registratierechten bedragen 10% van de in de akte vermelde aankoopprijs. U betaalt slechts 5% als u in België geen ander onroerend goed bezit en als het kadastrale inkomen van de woning een bepaald bedrag volgens het aantal kinderen ten laste niet overschrijdt.
  • Waals gewest: de registratierechten bedragen 12,5% van de in de akte vermelde aankoopprijs. U betaalt slechts 6% als u in België geen ander onroerend goed bezit en als het kadastrale inkomen van de woning een bepaald bedrag volgens het aantal kinderen ten laste niet overschrijdt.

  • Brussels gewest: de registratierechten bedragen 12,5%. Onder bepaalde voorwaarden past het Brussels Hoofdstedelijk gewest een vermindering van de belastbare basis met 60.000 EUR toe (die in sommige zones tot 75.000 EUR verhoogd wordt) voor de verwerving van een gezinswoning als hoofdverblijfplaats.

 • Diverse kosten: omvatten onder andere kosten van administratieve opzoekingen, fiscale zegels ...

Verandert uw financiële of familiale situatie tijdens de loop van uw hypothecaire lening? Er zijn tal van mogelijkheden om uw krediet mee te laten evolueren.

 

Bij de start:

  • U krijgt een ruime bedenktijd bij de aanvraag. Vanaf de aanvraagdatum van uw woonkrediet krijgt u 4 maanden de tijd om de kredietakte te tekenen - en dat tegen de voorwaarden van het oorspronkelijke aanbod.
  • Lichtere afbetaling bij het begin van de looptijd. U hoeft pas na 36 maanden te starten met de terugbetaling van het kapitaal. Tijdens die periode betaalt u enkel de interesten op de bedragen die u hebt opgenomen. Daarna pas start u met de terugbetaling van het geleende kapitaal. Deze mogelijkheid is met name interessant als uw gezinsbudget moet instaan voor zowel huurkosten als de lening.
  • Meteen energiebesparingen uitvoeren. Waarom zou u energiebesparende werken uitstellen? Voert u ze meteen uit, dan profiteert u van de Ecovoordelen. En daar komen nog eens alle premies en fiscale voordelen bovenop.

   

  Tijdens de looptijd kunt u:

  • De terugbetaling van het kapitaal tijdelijk opschorten. Ideaal wanneer u financieel even een stapje terug moet zetten.
  • De looptijd van het krediet verlengen of verkorten, als u per maand minder wilt aflossen - of net minder lang wilt afbetalen.
  • Opnieuw opnemen wat u al terugbetaald hebt. Of zelfs meer opnemen.

 

Indien uw verbouwingsplannen in aanmerking komen voor de fiscale premie bij energiezuinige werken, biedt Fintro u de mogelijkheid meer dan 80% van de waarde van uw verbouwingsplannen of woning te lenen zonder renteverhoging. De normale aanvaardingsregels blijven van toepassing.

U hebt ook de mogelijkheid uw geldopname te spreiden over 36 maanden, zonder dat wij u hiervoor een kostenvergoeding aanrekenen.

Dit kan ook als uw bouwplannen voldoen aan de isolatienormen beschreven in ons tarievenblad.

 

De financiering van de aankoop, bouw of aanpassing van een onroerend goed via een Woonkrediet heeft prettige fiscale gevolgen. De wetgeving op dat vlak is echter complex. Wilt u rekenen op een maximaal belastingvoordeel, dan komt u beter even langs bij één van onze kantoren.

Elk gewest kent financiële tegemoetkomingen toe. Kijk op Livios.be voor alle details.
U droomt van een hoofdverblijf of tweede verblijf in het buitenland? Bereid u voor op juridische, financiële of gewoonweg praktische problemen. Wij helpen u er graag bij. Meer info krijgt u bij uw Fintro-agent.
Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, op Fintro mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze lening kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 

 • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
 • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze kredietformules.
 • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke periodieke aflossing het beste past bij uw budget.
 • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.

 

Brochure Woonkrediet (pdf)Tarievenblad (pdf)

Lenen

 

Het Woonkrediet

Kredietvorm: Kredietopening.  De bepalingen inzake hypothecair krediet uit hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, De Fintro-agenten zijn bij het FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.

Alle details van dit product afdrukken 
 

Maak ook kennis met