U kunt elke rekening een eigen naam geven, zodat u ze onmiddellijk herkent.
Een duidelijke naam voorkomt vergissingen, zoals het gebruik van privérekeningen voor bedrijfsuitgaven, of omgekeerd.
U kunt een naam kiezen die bestaat uit cijfers of uit letters.