Effectenrekening

Effectenrekening, dat is veilig en goedkoop een onmisbaar instrument voor wie belegt.

Wat is de effectenrekening?

Een effectenrekening is een rekening waarop u al uw effecten deponeert. Wij zorgen voor de veilige bewaring en de administratie.

Voordelen

 • Veilig: diefstal of verlies van uw waardepapieren is onmogelijk.
 • Eenvoudig: wij zorgen voor de bewaring en alle administratie.
 • Allesomvattend: alle effecten zijn mogelijk.
 • Kostenbesparend: effecten van de BNP Paribas Fortis worden gratis bewaard.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

 

Ontdek in detail

Zag u een interessante beleggingskans? Koop uw effecten dan meteen aan en deponeer ze op uw effectenrekening. Vanaf dat ogenblik is het beheer ervan heel eenvoudig:

 • We waarschuwen u tijdig voor de vervaldag zodat u kunt beslissen hoe u wilt herbeleggen.
 • We betalen coupons en kapitalen meteen uit op de vervaldag zodat u geen renteverlies lijdt.
 • U beheert uw effectenrekening gratis via PC banking, of bij uw Fintro-agent .
 • U krijgt een rekeningafschrift na elke verrichting en ontvangt gratis een trimestriële effectenstaat.
 • Uw beleggingen worden dagelijks gewaardeerd tegen de recentst beschikbare koersen.

 • U beslist in alle vrijheid over uw effecten. Alle verrichtingen zijn mogelijk:
  • Voorintekening.
  • Aan en verkoop.
  • Deponering.
  • Transfer naar een andere effectenrekening.

 

We koppelen uw Effectenrekening altijd aan uw Zichtrekening of Beleggersrekening. U kunt de interest en/of het kapitaal op de vervaldag automatisch op uw Zichtrekening, Beleggersrekening of Spaarrekening laten storten. Zo lijdt u geen renteverlies.

 

U kiest zelf of u de inkomsten van effecten in vreemde munten of in EUR wilt ontvangen. Alleen boekingen op uw Spaarrekening vereisen een omzetting in EUR.

Uw Effectenrekening bespaart u heel wat kopzorgen rond veiligheid. Diefstal en verlies zijn uitgesloten. Ook oneigenlijke vervreemding door familieleden of vertrouwenspersonen is niet mogelijk.

 

Met uw effectenrekening knipt u heel wat overbodige kosten weg.

 • Gratis bewaring van de effecten uitgegeven door de BNP Paribas Groep.
 • Gratis trimestriële effectenstaat.
 • U geniet een korting op makelaarsloon voor beursorders en instapkosten van huisfondsen als u belegt via PC banking.

 

 

Tarifering effectenverrichtingen   


Alle details van dit product afdrukken