Met Mifid naar een nog beter onderbouwd beleggingsadvies

Wanneer we beleggingsadvies geven

 • gaan we systematisch na of de beleggingen die wij aanbevelen overeenstemmen met uw beleggersprofiel;
 • vertrekken we altijd van uw beleggingsportefeuille.

 

Hoe gaan wij precies tewerk?

 • In deze portefeuille zitten alle Effectenrekeningen, Beleggersrekeningen, Spaarrekeningen, Termijnrekeningen en quasi alle beleggingsverzekeringen op uw naam.
 • Wij gaan de samenstelling van deze portefeuille na en berekenen welk deel van uw portefeuille belegd is in respectievelijk aandelen, obligaties, cash en alternatieve beleggingen.
  • Bij 'aandelen' vindt u vooral uw aandelenfondsen en individuele aandelen;
  • Bij 'obligaties' zitten uw obligatiefondsen, euro-obligaties, kasbons, staatsbons, termijnrekeningen en financiële verzekeringen met een gegarandeerd minimumrendement;
  • Bij 'alternatieve beleggingen' stoppen wij vastgoedbeleggingen, grondstoffen en fondsen waarvan de samenstelling sterk kan schommelen;
  • 'Cash' tenslotte bevat vooral uw spaartegoeden.
 • Elke aan- of verkoop wordt getoetst aan de aanbevolen portefeuillesamenstelling.
 • Concreet: wij gaan na of de grote activaklassen van de portefeuille (vooral aandelen, obligaties, cash en alternatieve beleggingen) na de geplande aan- of verkopen binnen aanvaardbare vorken liggen.
  Wanneer bepaalde aan- of verkopen zouden leiden tot een onevenwicht in de portefeuille krijgt u een waarschuwing (“warning”).

Zo willen wij vermijden dat u beleggingen zou kopen die te risicovol zijn voor uw profiel.

De gouden beleggingsregel stelt "niet alle eieren in eenzelfde korf te stoppen". Daarom adviseren wij slechts een bepaald maximumgedeelte van uw portefeuille te besteden aan een specifieke belegging. Zou een nieuwe aankoop dit maximumpercentage overschrijden, dan zorgen wij voor een waarschuwing (“warning”).

 
MiFID
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent  

Afdrukken