Ga voor elke spaarverrichting altijd de valutadatum na. Op de valutadatum:

  • beginnen de interesten van een storting te lopen;
  • start ook de periode van opbouw van de getrouwheidspremie.

 

De valutadatum valt uiterlijk op de kalenderdag na de dag van storting.

 

Een deposito levert op de dag van de opvraging geen interest meer op. Voor de berekening van de getrouwheidspremie geldt dat bedragen die u opvraagt altijd afgehouden worden van de meest recente stortingen.