Het geld dat uw klant wil overschrijven naar één van uw andere banknummers, komt automatisch op uw Fintro- rekening terecht. De klant merkt hier niets van op zijn rekeninguittreksel.