Cashbetalingen zijn achteraf soms moeilijk te bewijzen. Als u betaalt met een overschrijving, hebt u automatisch uw rekeninguittreksel als betalingsbewijs.