Begin 2008 werd de Europese overschrijving ingevoerd. Sindsdien kunt u in heel de SEPA-zone, de Europese eengemaakte betaalmarkt, even vlot overschrijvingen in euro uitvoeren als u vroeger een binnenlandse overschrijving deed.