Patrimoniale actualiteit 

 14 januari 2016

Het Waalse Gewest wijzigt zijn woonfiscaliteit

 
 

Een recent Waals decreet, goedgekeurd door het Waalse parlement [1] en tijdens de feestdagen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wijzigt de rechten bij aankoop van een woongebouw, op onroerende schenkingen en op de overdracht van landbouwgrond.


[1] Decreet van 17 december 2015 houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 december 2015


 

 


 

De registratierechten op een woongebouw in het Waalse Gewest gaan van 12,5% naar 15%. In tegenstelling tot de schenkingsrechten heeft de verblijfplaats van de verkoper geen belang. Het tarief hangt immers enkel af van het Gewest waarin het verkochte onroerend goed ligt.

Voor het volledige artikel

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie