Boudewijn Verhelst 

29 maart 2016

De gunstregeling bij de overdracht van familiale bedrijven in Vlaanderen in het licht van de Omzendbrief van 15 december 2015

 

In Vlaanderen gelden sinds 1 januari 2012 nieuwe fiscale maatregelen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen[1]. En vanaf 1 januari 2015 gingen de bepalingen inzake erf- en schenkbelasting die tevoren federale materie waren, over naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).


 

 


 

 


[1] Deze kwamen al uitgebreid aan bod in vorige Patrimoniale Actualiteiten edities 12 januari en 31 oktober 2012, 6 maart 2013 en 5 maart 2015.

De Vlaamse belastingadministratie (Vlabel) int voortaan de schenk- en erfbelasting in het Vlaamse Gewest.

 

 Voor het volledige artikel

 Dit artikel delen