Debacker 

 

Terugvordering van de taks op de omzetting van effecten aan toonder. Zo gaat het praktisch

 

De bank diende een terugvorderingsverzoek in voor de taks op de omzetting van effecten aan toonder. Zodra de schatkist de onterecht betaalde belasting terugbetaalt, storten wij automatisch op de rekening van de betrokken klanten.


 

 

In onze Patrimoniale Actualiteit van 12 november 2014 kondigden wij het al aan. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in antwoord op een prejudiciële vraag van ons Grondwettelijk Hof dat de taks op de omzetting van effecten aan toonder strijdig was met het Europese recht.

Voor het volledige artikel

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie