Doelgerichte successieplanning

Een successie heeft belangrijke financiële gevolgen voor de erfgenamen. Een aantal problemen zijn perfect te voorkomen door een doelgerichte successieplanning. Vanuit dit oogpunt is successieplanning het beste middel om de belangen van uw kinderen te beschermen maar tegelijk eigen accenten te leggen bij de bestemming van uw vermogen.

 

Successieplanning

Instrumenten voor een geslaagde successieplanning?

Het testament, het huwelijks- contract, schenkingen … het zijn maar enkele instrumenten voor een doelgerichte successieplanning.
Meer informatie


 

De successierechten berekenen

Een successie gaat gepaard met successierechten. Die kunnen erg verschillen naargelang:

  • het landsgedeelte waar de overledene zijn laatste woonplaats had;
  • de graad van verwantschap tussen de erflater en de begunstigden;
  • het bedrag van de nagelaten goederen...
Meer informatie

 


 

Schenkingsverzekering

Schenkingen kennen een kritische periode van 3 jaar. Dankzij een schenkingsverzekering heeft een plotseling overlijden binnen die kritische periode geen zwaarwichtige financiële gevolgen.Meer informatie

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie