NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN

B Post nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bpost NV van publiek recht

 

Muntcentrum, 1000 Brussel, België

Ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder ondernemingsnummer 0214.596.464

 

 

Finale Aanbiedingsprijs en Resultaten van de Aanbieding

 

Aanbiedingsprijs

De finale aanbiedingsprijs bedraagt 14,5 EUR per aandeel.

 

Omvang van de aanbieding – aantal aandelen dat werd toegewezen

Het totale aantal aandelen dat door Post Invest Europe S.à r.l. (de “Verkopende Aandeelhouder”) werd verkocht, bedraagt 56.000.000, waaronder 9.000.000 aandelen die voortkomen uit de uitoefening van de Verhogingsoptie en 6.400.000 aandelen die bij de Japanse openbare aanbieding werden verkocht.

Toewijzing aan particuliere beleggers

Ongeveer 20,7% van het totale aantal aandelen werd aan particuliere beleggers in België verkocht (18,0% indien men uitgaat van een volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie waarnaar hieronder wordt verwezen).

Preferentiële toewijzing voor particuliere beleggers

Preferentiële toewijzing werd toegekend aan aanvragen ontvangen van particuliere beleggers vóór 18u00 (CET) op 13 juni 2013. De toewijzingsmethodologie die werd toegepast voor particuliere beleggers wordt hieronder in een tabel weergegeven.

 

Overtoewijzingsoptie

De Verkopende Aandeelhouder heeft de underwriters een optie toegekend om maximaal 15% van het aantal aandelen dat werd verkocht bij de aanbieding (de “Overtoewijzingsaandelen”) aan de aanbiedingsprijs aan te kopen om eventuele overtoewijzingen of shortposities in het kader van de aanbieding te dekken. Hierdoor hebben de underwriters de mogelijkheid om maximaal 8.400.000 bijkomende aandelen aan de aanbiedingsprijs aan te kopen. De Overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Een eventuele uitoefening van de Overtoewijzingsoptie zal worden bekendgemaakt binnen de 5 bankwerkdagen na de uitoefening ervan.

Bruto-opbrengsten

De bruto-opbrengsten die voor de Verkopende Aandeelhouder ingevolge de verkoop van 56.000.000 aandelen voorvloeien bedragen 812.000.000 EUR.

Betaling

De aanbiedingsprijs moet door de beleggers volledig worden betaald, in euro, samen met enige toepasselijke beurstaksen en kosten, op 25 juni 2013.

Verhandeling

De verhandeling van bpost aandelen op Euronext Brussel onder het symbool “BPOST” zal op een “if-and-when-delivered” basis, op 21 juni 2013 aanvangen. Levering van de aandelen zal op 25 juni 2013 plaatsvinden.

Lock-up

Zowel het Bedrijf als de Verkopende Aandeelhouder, de Belgische Staat en FPIM hebben ingestemd met een lock-up van 180 dagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen worden verhandeld.

Aandelenaankoopplan voor werknemers

Onderscheiden van de aanbieding, werden in totaal ongeveer 924.000 aandelen verkocht aan werknemers van bpost op grond van het aandelenaankoopplan voor werknemers.

Aandeelhouderstructuur na de aanbieding

De Belgische Staat (rechtstreeks en via FPIM) heeft geen aandelen verkocht in het kader van de aanbieding en behoudt een belang van 50,01% in bpost. Uitgaande van een volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zal de Verkopende Aandeelhouder na de aanbieding een belang van 17,34% behouden (en een belang van 21,54% indien de Overtoewijzingsoptie niet werd uitgeoefend).

 

Aantal aandelen waarvoor aanvragen werden ingediend

Vóór 18u op 13 juni 2013

Na 18u op 13 juni 2013

 

% toegewezen van het aantal aangevraagde aandelen

1 - 500

73,00%

36,50%

501 - 5000

63,00%

31,50%

> 5000

50,00%

25,00%

 

Joint Global Coordinators

 

J.P. Morgan

 

Nomura

BNP Paribas Fortis

Joint International Bookrunners

 

J.P. Morgan

Nomura

Morgan Stanley

 

UBS


Joint Belgian Bookrunners

 

BNP Paribas Fortis

 

KBC Securities

ING

Joint Lead Managers

 

RBC Capital Markets

 

Belfius

Co-Lead Managers

 

Bank Degroof

Petercam

 

 

bpost neemt verantwoordelijkheid op voor de informatie in deze aankondiging.

 

J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius, Royal Bank of Canada, Petercam and Bank Degroof treden in het kader van de aanbieding uitsluitend op voor bpost en de Verkopende Aandeelhouder. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden jegens andere partijen dan bpost en de Verkopende Aandeelhouder voor het verstrekken van bescherming aan hun respectieve cliënten en het verstrekken van advies in het kader van de aanbieding.

 

Deze aankondiging mag niet worden verspreid of gepubliceerd in een jurisdictie buiten België, behalve in omstandigheden die tot naleving van de toepasselijke wetgeving en regulering leiden.

 

Deze gegevens mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks worden verspreid in of naar de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar grondgebied en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District Columbia). Deze gegevens vormen geen (deel van een) aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal geen publieke aanbieding van de effecten gedaan worden in de Verenigde Staten van Amerika.

 

In het kader van de aanbieding zal J.P. Morgan Securities plc of een met haar verbonden vennootschap optreden als stabilisatiemanager namens zichzelf en de underwriters en mag zij gedurende een periode van maximaal 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag van verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel transacties aangaan die de prijs van de aandelen stabiliseren, ondersteunen of op een andere wijze beïnvloeden. Onder andere kunnen de underwriters aangeboden aandelen overtoewijzen door het aanvaarden van aanbiedingen om een groter aantal aangeboden aandelen te kopen dan waarvoor zij verplicht zijn om kopers aan te brengen onder de underwritingovereenkomst, waardoor shortposities gecreëerd worden. Deze activiteiten kunnen de marktprijs van de aandelen op een hoger niveau ondersteunen dan het niveau dat anders zou kunnen gelden. Stabilisatie zal niet worden uitgevoerd boven de aanbiedingsprijs. Dergelijke transacties kunnen worden uitgevoerd op Euronext Brussel, op de parallelmarkten (over-the-counter markets) of op enige andere wijze. De stabilisatiemanager en haar vertegenwoordigers zijn niet verplicht om deze activiteiten te ondernemen en, als zodanig, bestaat er geen zekerheid dat deze activiteiten zullen worden ondernomen; indien enige van deze activiteiten ondernomen worden, kan de stabilisatiemanager of haar vertegenwoordigers deze te allen tijde beëindigen en zij moeten worden beëindigd aan het einde van de bovenvermelde periode van 30 dagen. Binnen de vijf werkdagen na het einde van de stabilisatieperiode zal de volgende informatie worden gepubliceerd: (i) of er al dan niet stabilisatie werd ondernomen; (ii) de datum waarop de stabilisatie aanving, (iii) de datum waarop stabilisatie voor de laatste keer heeft plaatsgevonden; (iv) de prijsvork waarbinnen de stabilisatie werd uitgevoerd, voor alle datums waarop stabilisatietransacties werden uitgevoerd; en (v) de uiteindelijke grootte van de aanbieding, met inbegrip van het resultaat van de stabilisatie en de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie.