Fintro High Dividend Invest:

 

Bent u niet meer helemaal tevreden met de magere opbrengsten van beleggingen zoals spaarboekjes of kasbons?

Wilt u uw inkomstenbronnen diversifiëren via een gloednieuwe beleggingsoplossing, die u regelmatige en potentieel hoge rendementen kan opleveren?

Dan hoeft u niet langer te zoeken! Ook u kunt profiteren van de opportuniteiten die de aandelen met een hoog dividend bieden!  

 

Type: Complex schuldinstrument

Emittent: BNP Paribas Fortis Funding

Garant: BNP Paribas Fortis NV
 

Schuldinstrument met een looptijd van 6 jaar voor beleggers met een Conservatief tot neutraal profiel profiel en met als doelstelling :
 

  • Een potentieel rendement behalen terwijl u tegelijkertijd geniet van een recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, 19/06/2017, behalve bij faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Fortis Funding.
  • Profiteren van een variabele en geoptimaliseerde blootstelling aan de Index BNP Paribas High Dividend Yield Europe Equity Long Isovol 15 Total Return, een Index samengesteld uit Europese aandelen met een hoog dividend.
  • Vanaf het eerste jaar een rendement ontvangen dankzij de eventuele betaling van een coupon.

                                                                                                                                                                                    

Inschrijvingsperiode : vanaf 4 april 2011 (9u) tot en met 10 juni 2011 (16u) behoudens vervroegde afsluiting                                                                                                                                                    

Fintro High Dividend Invest nl

Uitgifteprijs : 102%

Financiële dienstverlening in België bij Fintro

De inkomsten uit dit schuldinstrument zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%

 

Meer informatie: 

 

 

Hoe inschrijven ?

 

 

 

Fintro High Dividend Invest is een complex schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding. Door hierop in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om u bepaalde bedragen te betalen in functie van de evolutie van de onderliggende waarde en om minstens het kapitaal terug te betalen op de einddatum. In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, riskeert u evenwel dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet recupereert en dat u het belegde kapitaal verliest.

 

Dit complexe schuldinstrument richt zich tot beleggers die voldoende kennis hebben van de financiële markten en die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten om de voordelen en risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit schuldinstrument, te kunnen evalueren, rekening houdend met hun eigen financiële situatie.
 

 

DOCUMENTATIE : 

het Basisprospectus van 17 juni 2010 en zijn Supplement van 26 oktober 2010, in het Engels, allebei goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Final Terms van 01 april 2011 (samen het "Prospectus") en de brochure zijn beschikbaar aan het loket van elk Fintro-agentschap of op de website: www.fintro.be (in de rubriek "In de kijker") of door rechtstreeks contact op te nemen met uw agent. Een samenvatting van het Basisprospectus is eveneens beschikbaar in het Frans. 
 

WAARSCHUWING :

de voornaamste kenmerken van het product Fintro High Dividend Invest, een complex schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, die uiteengezet worden hierboven, zijn niet meer dan een overzicht. De potentiële beleggers moeten de risico's begrijpen die verbonden zijn aan beleggingen in deze schuldinstrumenten en mogen de beslissing om in te schrijven pas nemen nadat ze samen met hun adviseurs de geschiktheid van een belegging in deze schuldinstrumenten in verhouding tot hun eigen financiële toestand en de onderhavige informatie ernstig hebben onderzocht. Elke potentiële investeerder wordt aangeraden de documentatie hierboven aan te vragen en er kennis van te nemen, alvorens zich in te schrijven op deze schuldinstrumenten.

De Fintro-agenten zijn bij de FSMA ingeschreven als verzekeringsmakelaars.