Wordt een domiciliëring meerdere keren aangeboden aan de debiteur?

Neen, als de domiciliëring door de debiteur of diens bank geweigerd wordt, moet u de invordering die met dit mandaat overeenkomt opnieuw aanbieden.  

Terug naar FAQ