Wat betekent een formaat JPEG (JPG), GIF, TIFF of PNG?

Dit zijn formaten voor het bewaren van foto's of afbeeldingen.

  • JPEG (JPG) is de afkorting van "Joint Photographic Experts Group" en is een veel gebruikt formaat voor de bewaring van foto's. De kwaliteit van de foto is beter en laat eveneens toe de grootte van het bestand te beperken.
  • GIF is de afkorting van "Graphics Interchange Format". Dit formaat wordt veelvuldig op het internet gebruikt. Dit formaat beperkt het aantal kleurnuances tot 256. Het wordt veel gebruikt voor logo's, iconen of foto's in zwart/wit en de kwaliteit is iets minder.
  • TIFF is de afkorting van "Tagged Image File Format" en is een formaat dat veel gebruikt wordt voor foto's van hoge kwaliteit. Het wordt gebruikt voor scanners, digitale foto-apparaten of printers. Door de hoge kwaliteit gaat het hier dikwijls ook over vrij grote bestanden.
  • PNG is de afkorting van "Portable Network Graphics" en is een formaat dat aanleunt bij GIF. De kleurnuances zijn echter niet beperkt tot 256. Het nadeel van dit soort formaat is dat het doorgaans om vrij grote bestanden gaat.

 

Terug