Xavier Nelis 

 

Opgelet met Luxemburgse (papieren) aandelen aan toonder

 

Luxemburg besliste om de (papieren) aandelen aan toonder van Luxemburgse vennootschappen te ‘immobiliseren'. Deze aandelen moeten bij een depositaris in Luxemburg worden gedeponeerd. Die verplichte deponering geldt ook voor Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging. Daardoor geldt de wet ook voor aandelen van Luxemburgse sicavs en voor deelbewijzen van Luxemburgse gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

Wat moet u doen?
Als u nog dergelijke aandelen of deelbewijzen in fysieke vorm (papier) bezit, dan moet u actie ondernemen. Voor de sicavs of gemeenschappelijke beleggingsfondsen 'van het huis' is het evenwel al voldoende als u ze inlegt op Effectenrekeningen bij BNP Paribas Fortis.  

De internationale reglementeringen inzake transparantie worden steeds veeleisender. Daarom maakten een aantal landen met daarbij ook België, komaf met de mogelijkheid om nog langer fysieke - lees: papieren - aandelen aan toonder uit te geven. Luxemburg behield nog wel de mogelijkheid tot uitgifte van fysieke aandelen aan toonder maar koos voor de techniek van de ‘immobilisatie'.

Voor het volledige artikel

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie