Patricia Marien-De Laet 

 

Update fiscale maatregelen voor startende ondernemingen

In onze editie van 17 juni 2015 kon u al lezen dat:

    • particulieren die startende ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks een financieel duwtje in de rug willen geven voortaan fiscaal beloond zullen worden;
    • startende ondernemingen ook fiscale voordelen kunnen genieten, nl. onder de vorm van een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing.

     


     

 

Net voor het zomerreces heeft de Kamer zijn definitieve goedkeuring gehecht aan het ontwerp van Programmawet. Op het vlak van fiscale maatregelen voor startende ondernemingen zijn er nog enkele niet onbelangrijke wijzigingen aangebracht

Lees het volledige artikel