Hoe uw successierechten schatten?

Successierechten

Op het (roerend en onroerend) vermogen van de overledene zijn successierechten verschuldigd, die kunnen verschillen naargelang:

  • het gewest
  • de verwantschapsgraad van de erfgenamen
  • het bedrag van de goederen

 

Klik hier voor een overzicht van de successierechten.


Neem gerust contact op met uw  voor verdere informatie over de berekening van de successierechten .

 

Raadpleeg "Hoe uw nalatenschap voorbereiden en uw nabestaanden beschermen".

 

 

 
Hoe uw successierechten schatten?
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent  

Afdrukken