Wat kan u van  Fintro  verwachten?

  Wij staan u bij, zeker in deze moeilijke momenten:

 • wij vertellen u wat u wettelijk moet doen en wat u kunt doen;
 • wij bekijken met u het volledige verloop van de regeling nalatenschap;
 • wij doen al direct het nodige voor de betrokken bankproducten en diensten;

Welke verplichtingen heeft de bank?

 • Wanneer een klant van de bank overlijdt, worden zijn activa tijdelijk onbeschikbaar gemaakt om de belangen van alle erfgenamen te beschermen en om de bank de mogelijkheid te geven haar fiscale verplichtingen te vervullen. Zodra de bank het overlijden verneemt, mogen de kluis en de rekeningen van de overledene dus niet meer gebruikt worden. De rekeningen en de kluis van de echtgeno(o)t(e) moeten eveneens geblokkeerd worden, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Zo beschermt de wet de belangen van de erfgenamen en van de fiscus. We zorgen evenwel voor geld voor bijv. de begrafeniskosten of de factuur van het ziekenhuis. Onder bepaalde voorwaarden kan de achterblijvende partner daarnaast tot 5.000 EUR voorschot krijgen.
 • De bank moet een lijst maken van alle bedragen en waarden die de overledene en zijn/haar echtgeno(o)t(e) aanhielden bij de bank op uur 0 van de dag van het overlijden. Die lijst gaat naar de Administratie van de Registratie.;
 • De bank kan de tegoeden pas vrijgeven als zij over een akte/erfrechtverklaring beschikt, die bevestigt dat de erflater en zijn erfgenamen geen schulden meer hebben aan de fiscus en/of aan de sociale zekerheid

 

Welke documenten heeft de bank nodig?

 • Voor de aangifte van het overlijden bij de bank: kopie van de overlijdensakte, opgesteld door de Burgerlijke Stand van de gemeente van overlijden.
 • Voor de vereffening van de nalatenschap: diverse documenten naargelang de financiële en familiale situatie van de overledene. Wij bezorgen u een compleet overzicht.

 

Hoe worden de bezittingen vereffend?

Alle documenten zijn aanwezig? De bank kan aan alle wettelijke verplichtingen voldoen? Dan kan de bank de bankbezittingen van de overledene verdelen. Dat gebeurt op basis van de gezamenlijke instructies van de erfgenamen of van de notaris-vereffenaar die hen vertegenwoordigt. Er zijn specifieke procedures voor: kluizen, kredieten, beleggingen. Maar wees gerust: wij vertellen u daar alles over

 

Wij blijven u helpen en terzijde staan

 • De tegoeden worden tijdelijk onbeschikbaar. Dat kan problemen geven. Bij de aangifte bespreken wij met alle erfgenamen oplossingen zoals:
  • een nieuwe zichtrekening op naam van de echtgeno(o)t(e).
  • de rechtstreekse betaling van facturen op vraag van de erfgenamen of de notaris-vereffenaar. Bewaar alleszins de originele facturen. U moet ze later bij de aangifte voegen om de gemaakte kosten te bewijzen.
 • In afwachting van de vereffening van de nalatenschap informeren en adviseren wij over het beheer van en de mogelijke bestemmingen voor de nagelaten tegoeden.
 • Wij helpen u bij al uw vragen over:
  • uw inkomsten en uitgaven;
  • de betaling van de successierechten;
  • uw woning;
  • uw geld en uw beleggingen;
  • uw kredieten;

 

 

 
Wat kan u van BNP Paribas Fortis verwachten?