25/05/2016 

 

Schikkingsvoorstel Fortis-aandelen voorgelegd aan Amsterdamse rechter  


Op 23 mei jl. legde Ageas het voorstel tot schikking met actieve Fortis-aandeelhouders voor aan het Gerechtshof van Amsterdam. Even ter herinnering: Ageas kondigde halfweg maart aan dat het een schikking bereikt had met verschillende belangenorganisaties die samen de grote meerderheid van eisers binnen de actieve Fortis-beleggers vertegenwoordigen. Op basis van die schikking en mits goedkeuring door de Amsterdamse rechter, zullen alle aandeelhouders die in aanmerking komen, compensatie kunnen vragen. Maar eerst moet de rechter de schikking dus bindend verklaren. Naar verwachting volgt die uitspraak over 12 tot 18 maanden. Pas dan kunnen beleggers op basis van de uitspraak hun claim indienen bij de claimbeheerder om een compensatie te verkrijgen. We hebben het hier al snel over de tweede helft van 2017.

 

Praktisch

  • U vindt alle informatie en voor een oriënterende berekening van de eventuele compensatie op de specifieke website van Ageas: www.forsettlement.com.
  • Het is belangrijk dat wie in aanmerking denkt te komen voor compensatie, zich persoonlijk inschrijft op www.forsettlement.com. Enkel zo beschikt u over de meest recente en correcte informatie.
  • Het is niet nodig om in dit vroegtijdige stadium al stappen te zetten. Attesten enz. kunnen nog niet uitgeschreven worden. Ageas bepaalt immers de vormvereisten en daar zal het pas toe overgaan ná de uitspraak van de Amsterdamse rechter.
  • Wij onderzoeken momenteel al hoe wij onze klanten optimaal bij zullen staan zodra Ageas de details van de verrichting bekendmaakt na de uitspraak van de rechter. Wij blijven u hierover informeren.