27/06/2016

 

Een turbulente week

 

De uitslag van het Britse referendum zond een schokgolf door de markten. Er dient nu heel veel uitgeklaard te worden. En dat zal tijd vragen.

 

Vrijdag beleefden de financiële markten een bijzonder woelige dag, nadat donderdagnacht de stemmen onverwacht overhelden naar een Brexit van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Wat we op de laatste handelsdag van de week zagen was een klassieke “risk-off”, waarbij als meer risicovol gepercipieerde activa werden verkocht en ze naar de zogenaamde veilige havens zoals Amerikaans en Duits overheidspapier en goud werden geduwd.

 

Ook in muntenland was de volatiliteit bijzonder groot en moesten de pond en de euro bijna logischerwijs een paar stevige stappen terugzetten ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook de yen ging weer stevig hoger, zoals in een “risk-off” omgeving traditioneel het geval is. Het valt echter te betwijfelen of de Japanse gezagsdragers hiermee kunnen lachen. Een reactie van de Bank of Japan in juli blijft hier mogelijk. En misschien komt die ook van een aantal andere centrale banken, die er normaal gezien toch snel bij zijn om te markten en de wereldeconomie te stabiliseren als er schokken optreden.

 

Het is duidelijk dat de rentes nog een heel tijd extreem laag zullen blijven en dat er mogelijk weer bijkomende monetaire maatregelen op komst zijn. Dit maakt dat er nog een hele tijd weinig alternatieven zullen zijn voor de aandelenmarkten. Dit is en blijft waarschijnlijk het sterkste argument om op iets langere termijn te blijven geloven in hogere aandelenkoersen. Daarenboven worden de waarderingen vooral in Europa stilaan toch bijzonder aantrekkelijk.

 

Dit neemt niet weg dat we de komende weken en maanden nog steeds zeer veel volatiliteit zullen zien. De stemming in het Verenigd Koninkrijk was een zeer belangrijke risicofactor, die nu realiteit is geworden. Maar het was zeker niet de enige. Er is ook nog de onduidelijkheid over de Amerikaanse en de Chinese economie en de timing van de eerste Amerikaanse renteverhoging. Deze laatste zal nu wel weer op de lange baan worden geschoven.

 

Daarbij komt nog heel wat politieke onzekerheid. Want hoe moet het nu verder met die uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de eurozone? In ieder geval zal die moeten worden onderhandeld, en dit terwijl in Europa, en meer nog in het Verenigd Koninkrijk de politieke verdeeldheid lijkt toe te nemen. Dit verhaal kan met andere woorden nog wel een tijdje aanslepen, hoewel we mogen hopen dat er hier op een bepaald moment wel een gewoonte-effect kan optreden en dat de markt meer zal gaan focussen op de “fundamentals”, terwijl de onzekerheid en de markten natuurlijk ook die “fundamentals” negatief kunnen beïnvloeden. Zo werd de groei voor het Verenigd Koninkrijk al naar beneden bijgesteld, terwijl de inflatie, door de verzwakking van het pond, hoger werd ingeschaald.

 

 

“De informatie vervat hierboven komt voort uit met zorg gekozen bronnen.

BNP Paribas Fortis N.V. waarborgt echter in geen enkel opzicht de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van deze informatie. BNP Paribas Fortis N.V. kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit het gebruik van deze informatie zou voortkomen, in het bijzonder in geval van het zich niet voordoen van de verwachtingen vervat in deze informatie. De ter beschikking gestelde informatie maakt geen aanbod van bancaire- en/of verzekeringsproducten of -diensten uit.”