01/01/2013

 

Blue Select Spaarrekening: tijdelijk aanbod

 

Voor nieuwe stortingen tussen 2 januari en 31 januari 2013 (in verrichtingsdatum) en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen tijdens diezelfde periode, is de getrouwheidspremie op de Blue Select Spaarrekening al na 11 maanden verworven voor zover deze sommen zolang ononderbroken op de rekening blijven staan.

 

De getrouwheidspremie wordt samen met de basisrente aan het kapitaal op uw rekening toegevoegd met valutadatum 01/01/2014.

 

Ter herinnering

  • De minimuminlage op de Blue Select Spaarrekening is 12.500 EUR.
  • De vergoeding van de Blue Select Spaarrekening bestaat uit een basisrente en getrouwheidspremie, alle uitgedrukt in een percentage op jaarbasis.
  • De basisrente op de Blue Select Spaarrekening bedraagt 0,50%. Ze wordt dag na dag berekend en is niet gewaarborgd. Ze kan schommelen naargelang de evolutie van de financiële markten.
  • De getrouwheidspremie bedraagt 1,30%. De getrouwheidspremie van toepassing bij respectievelijk het ogenblik van de storting of het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

 

Voor al uw vragen

over een van de talrijke spaar- of beleggingsformules: