Forse correctie op de markten

 

De beursindexen hebben vrijdag wereldwijd zware verliezen geleden. De markten vrezen dat de vertraging van China, de tweede wereldeconomie, zowel de opkomende als mature markten zal beïnvloeden. De publicatie van teleurstellende economische statistieken in China en de Verenigde Staten heeft de zaken alleen maar erger gemaakt.


De Chinese index van de aankoopdirecteurs is voor de zesde maand op rij gedaald en toont een inkrimping aan van de activiteiten, terwijl de Amerikaanse producenten ook een vertraging aantonen. Dit slechte cijfer in China volgt op een vertraging van zowel de investeringen, als verkopen aan particulieren en de export.

 

De dalingen zijn aanzienlijk : -3% in Europa, Japan en de V.S., -4,5% in China, -2,6%voor de “MSCI World All Countries”. Sinds de onverwachte devaluatie van de yuan op 11 augustus, heeft de Stoxx Europe 600 9,6% verloren, de EuroStoxx50 10,6% en de S&P500 6,3%.

 

Zijn deze paniekerige verkopen op deze zwakke markten tijdens de zomermaanden gerechtvaardigd? Wat zal de impact zijn van de crisis op de opkomende markten op de mature markten? 
 

Zullen de deflatoire krachten sterker zijn dan de pogingen tot het creëren van inflatie door de Fed en de ECB? Er bestaat geen twijfel dat er een impact zal zijn. Lagere groei in de opkomende markten staat gelijk met minder internationale handel en minder winsten.


We mogen echter de weerbaarheid van de Amerikaanse groei en het Europese herstel niet onderschatten. We staan niet aan de rand van een recessie. De V.S. zitten quasi aan een volledige tewerkstellingsgraad (werkloosheidsniveau op 5,3%), de salarissen zijn met 2,1% gestegen op een jaar tijd en de koopkracht van de gezinnen is gestegen dankzij de daling van de energieprijzen. Met andere woorden, de gezinnen hebben de middelen om te consumeren. De consumptie die goed is voor 70% van het BBP zal ondersteund worden in de komende maanden. 
 

Het Europese herstel wordt ondersteund door de daling van de olieprijzen, de injecties van liquiditeiten door de ECB en een USD die veel sterker staat dan vorig jaar, zelfs na de kleine daling van de laatste dagen. In tegenstelling tot China en de VS, is de index van de aankoopdirecteurs van de Eurozone nog gestegen in augustus, en dit vooral in Duitsland.

 

We mogen niet ontkennen dat de crisis ernstig is in een context van fragiele beurzen. De Amerikaanse markt heeft al erg lang geen correcties meer gekend, de waarderingen staan onder druk, er is een gebrek aan positieve katalysatoren, technisch gezien is het plaatje zwak en de nakende rentstijging van de Fed zorgt voor angst.

 

Anderzijds hebben de fondsenbeheerders reeds mooie liquiditeitsreserves opgebouwd, (de hoogste sinds 2008 volgens een onderzoek Bank of America), het marktgevoel is reeds voorzichtig en de waarderingen zijn aantrekkelijk in vergelijking met andere activaklassen. 
 

Daarbij was het seizoen van de publicaties van de resultaten in de mature markten positief en zijn de tendensen veelbelovend.
 

Hoe ver zal deze correctie gaan ? Moeilijk te zeggen. Europa lijkt oververkocht maar dat is nog niet het geval in de VS die marktleider is. Een extreme overdrijving is altijd mogelijk. De devaluatie van de yuan en de daling van de munten van de groeilanden zijn fundamenteel deflatoir. 
 

De rentevoeten zullen dus langer laag blijven en nog lager gaan in de eurozone. 
 

De Stoxx Europe 600, de breedste beursindex, heeft een verwacht dividendrendement van meer dan 3,40%. Dat zou ook de volgende jaren het geval moeten zijn. Zal wie vandaag zijn aandelen verkoopt, lang tevreden zijn met intrestvoeten die in de buurt van het nulpunt liggen ? 
 

Zullen zij echt wel de gelegenheid hebben om nog tegen lagere niveaus terug in te stappen?

 

Onze overtuiging is dat de inflatoire krachten het finaal van de deflatoire zullen halen in de komende kwartalen. De appelflauwte van de beurzen is dus een tijdelijk fenomeen. En de verdere winststijgingen zullen de koersen niet alleen doen herstellen maar ook naar nieuwe toppen leiden.

 

Voor wie nog niet overdreven in aandelen zit, is de huidige koerscorrectie een opportuniteit om zijn aandelengedeelte verder op te bouwen met bij voorkeur Europese waarden. Bij zware koerscorrecties zoals de laatste dagen, worden aandelen in blok verkocht, zonder dat gekeken wordt naar de perspectieven van de individuele waarden. Daar kan men als belegger van profiteren.

 

”De informatie vervat hierboven komt voort uit met zorg gekozen bronnen. BNP Paribas Fortis N.V. waarborgt echter in geen enkel opzicht de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van deze informatie. BNP Paribas Fortis N.V. kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit het gebruik van deze informatie zou voortkomen, in het bijzonder in geval van het zich niet voordoen van de verwachtingen vervat in deze informatie. De ter beschikking gestelde informatie maakt geen aanbod van bancaire- en/of verzekeringsproducten of -diensten uit.”