Is voorafbetalen nog wel interessant?

Voorafbetalen is geen must, maar toch wordt u gesanctioneerd als u niet (genoeg) voorafbetaalt. Die sanctie bedraagt momenteel echter nog slechts 1,125%. Heeft voorafbetalen dan nog zin? En hoe interessant is het om daarvoor te lenen bij uw bank?

 

Sanctie bij onvoldoende voorafbetalen

 

Voorafbetalen

 

 

 

De sanctie die u krijgt als u niet (genoeg) voorafbetaalt, is sinds 2015 verlaagd tot slechts 1,125%. Hoewel het percentage voor 2016 nog niet gekend is, is de kans groot dat er niets verandert.


Bijvoorbeeld: als u de belasting op uw inkomen van 2015 raamt op 20.000 EUR, dan krijgt u een sanctie van 225 EUR als u niet zou voorafbetalen. Die sanctie wordt aangerekend in uw aanslagbiljet dat u (ruw geschat) in de eerste maanden van 2017 zal moeten betalen.


Die sanctie kunt u vermijden door wél voorafbetalingen te doen, waarbij de eerste voorafbetaling (tegen 10 april) de interessantste is. Daarvoor krijgt u immers een vermindering van de sanctie van 1,50%, zodat een voorafbetaling van slechts 15.000 EUR volstaat om de sanctie te vermijden (15.000 EUR x 1,5% = 225 EUR).


Tip! Is het dan niet interessanter om geen voorafbetaling te doen en die 15.000 EUR twee jaar te beleggen (tot u uw aanslagbiljet moet betalen)? Dit is inderdaad zo, als u een nettorendement kunt halen van méér dan 0,75% per jaar. In dat geval verdient u immers meer dan wat de sanctie u zal kosten.

 

 

Lenen om vooraf te betalen: fiscaal interessant

Voorafbetalen is echter altijd zinvol als u er een lening voor aangaat.


Bijvoorbeeld: Tegen een rentevoet van 1,50% op jaarbasis, kost een lening van 15.000 EUR u immers 225 EUR, wat exact evenveel is als de sanctie.


De interesten van een lening zijn echter wél aftrekbaar als beroepskosten, terwijl dat niet het geval is voor de sanctie. Door de afbetaling van de lening wordt de kost bovendien gespreid over het hele jaar.

Uw Fintro-agent heeft een specifiek aanbod voor voorafbetalingen

Fintro agent

 

 

 

Bonifisc is een flexibel krediet waarmee u uw belastinguitgaven onder controle houdt. Volgens uw inschatting van belastingen doen wij de nodige voorafbetalingen. U betaalt die som terug over een periode van 8 tot 12 maanden. Onze experts helpen u graag verder.

 

Lees hier alles over Bonifisc.

 

 

 

 

Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV .