Betaalt u slechts 15% RV voor uw opname van dividenden?

 

Beslist u op de Algemene Vergadering om een dividend uit te keren, dan betaalt u roerende voorheffing. Door de tax shift bedraagt die 27% in plaats van 25%. Toch betaalt u onder bepaalde voorwaarden slechts 15%. Wanneer is dat mogelijk?

 

Wanneer heeft u recht op 15% RV?

 

Heeft uw onderneming aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013, dan komt u in aanmerking voor de VVPRbis-regeling. Concreet betekent dit:

  • Zijn uw dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar, dan betaalt u 20% RV.
  • Zijn uw dividenden afkomstig uit de winst van het derde en volgende boekjaren, dan betaalt u zelfs ‘maar' 15% RV.

 

Om aanspraak te maken op de VVPRbis-regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Op het moment van de aandelenuitgifte behoorde u tot de categorie van kleine ondernemingen. U had dus maximum 50 personeelsleden in dienst, uw jaaromzet was minder dan 9.000.000 EUR en uw balanstotaal lag onder 4.500.000 EUR.
  • U geeft aandelen op naam uit. Gedematerialiseerde effecten, winstbewijzen, oprichtersaandelen of preferente aandelen komen niet in aanmerking.
  • Het betreft een inbreng in geld na 1 juli 2013, aandelen die een aanbreng in natura vertegenwoordigen komen niet in aanmerking.

 

Tip: uw vennootschap hoeft op dit moment niet onder de voorwaarden van een ‘kleine' onderneming te vallen, maar wel op het moment van de uitgifte van de aandelen.

 

Dividenden uit de liquidatiereserve

 

Heeft u in uw vennootschap een liquidatiereserve opgebouwd, dan kan u die uitkeren als een gewoon dividend en zo slechts 15% RV betalen in plaats van de huidige 27%.

 

Gebeurt de uitkering 5 jaar na de aanleg van de liquidatiereserve, dan betaalt u slechts 5% roerende voorheffing. U betaalde wel reeds 10% RV bij de aanleg van uw liquidatiereserve, in totaal betaalt u dus 15% roerende voorheffing in plaats van 27%.

 

Let wel op! De verlaagde roerende voorheffing is enkel van toepassing indien het geld al 5 jaar in de liquidatiereserve zit. Keert u het dividend uit binnen de 5 jaar na aanleg van de liquidatiereserve, dan betaalt u 17% roerende voorheffing. In totaal heeft u dan 27% betaald, het huidige tarief dus.