Studentenarbeid: interessant voor werkgever en werknemer

 

Met bijna vijfhonderdduizend zijn ze, de jobstudenten die tijdens hun vrije momenten iets willen bijverdienen. Hun flexibiliteit, motivatie en lagere loonkosten overtuigen ondernemers om hen in dienst te nemen, maar waar moet u allemaal op letten?

 

De wet schrijft een aantal voorwaarden voor om jobstudenten in te schakelen in uw bedrijf

 

Studenten mogen het hele jaar werken: zo lang ze minder dan vijftig arbeidsdagen werken, moeten minder sociale bijdragen worden betaald. De solidariteitsbijdrage ligt het hele jaar door op 8,13 procent, waarvan 2,71 procent ten laste van de werknemer en 5,42 procent ten laste van de werkgever. Jobstudenten inschakelen, kan een oplossing zijn voor tijdens piekperiodes.

 

 • Wilt u een student aan het werk zetten, dan moet die;
  • minstens 15 jaar oud zijn (er is geen maximumleeftijd);
  • minstens in het derde jaar secundair zitten;
  • onderwijs met volledig leerplan volgen.
 • U moet een schriftelijk contract opmaken in twee exemplaren, ten laatste op de dag dat u de student in dienst neemt. De wet somt een (lange) reeks van vermeldingen op die in de arbeidsovereenkomst moeten staan, zoals start- en einddatum, functieomschrijving, loon en arbeidsduur per dag en per week, identiteit, geboortedatum. De volledige lijst staat op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waar u ook een model van een studentenovereenkomst vindt.

 

Waarop moet u als werkgever extra letten?

 

 • U moet de student een exemplaar van het arbeidsreglement geven. De student tekent voor ontvangst.
 • Studenten kunnen hun saldo arbeidsdagen raadplegen op de RSZ-website. Controleer dat, zodat de termijn van vijftig dagen niet wordt overschreden. Werkt een student langer, dan blijven de eerste vijftig dagen onder toepassing van de solidariteitsbijdrage vallen als u tenminste vanaf de 51ste dag de betrokken student aangeeft in zijn dmfa-aangifte met de gewone RSZ-percentages.
 • Vanaf 21 jaar hebben jobstudenten het recht op hetzelfde loon als een gewone werknemer in uw bedrijf. Jongere studenten krijgen een percentage van die weddenschalen, die per sector zijn vastgelegd in cao's. Het minimumloon voor een student bedraagt minstens het gewaarborgd gemiddeld minimummaandloon.
 • U kunt een student perfect een jaar lang elke zaterdag laten werken. Dan sluit u een studentenovereenkomst af van twaalf maanden.

 

Tip: een student die afstudeert in juni of juli, kan nog tot 30 september als student werken.