17/11/2016 

 

WDP

Kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht

 

WDP