Wat zijn Algemene Bankvoorwaarden en waarom zijn ze zo belangrijk?

 

De Algemene Bankvoorwaarden beschrijven de gebruiksvoorwaarden voor de diensten die de bank aanbiedt aan al haar klanten. Zij zijn bindend voor zowel de bank als de klanten.

 

Algemene Bankvoorwaarden evolueren uiteraard als gevolg van nieuwe wetgeving en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal, toezichthouders, …), nieuwe mogelijkheden dankzij de technologische vooruitgang enz. Op 23 juni 2015 verschijnt een nieuwe versie. We bekijken voor u deze belangrijke vernieuwingen. Wilt u niet alles lezen, dan klikt u gewoon op het trefwoord van uw keuze.

 

Vragen naar aanleiding van deze wijzigingen? Contacteer uw Fintro agent

 

 

Duidelijke afspraken ter bescherming van uw privacy

 

Wij bezorgen geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden zonder het expliciete akkoord van de klant. De klant kan zich trouwens ook steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing-doeleinden. Kosteloos en op eenvoudig verzoek.

 

Het artikel 8 dat over de vertrouwelijkheid van gegevens gaat, vermeldt nu ook welke gegevens de bank over haar klanten verplicht moet meedelen aan het Centraal Aanspreekpunt (afgekort: CAP) bij de Nationale Bank van België.

De belangrijkste zijn: het rijksregisternummer of de naam en voornaam, geboortedatum en -plaats, de nummers, maar niet de tegoeden van de rekeningen die de klant heeft bij de bank. De fiscale administratie kan die gegevens raadplegen. De klant kan ze bij het CAP inzien en eventueel verbeteren.

[Artikel 8: Vertrouwelijkheid • Artikel 9: Registreren en verwerken van persoonsgegevens]Top

 

 

Een ruimer gebruik van digitale communicatie

 

Veel communicatie tussen u en de bank vereist nog altijd een schriftelijk document, een handtekening, onder een of andere materiële vorm. Deze fysieke communicatievereisten zijn moeilijk te rijmen met het digitale tijdperk en de elektronische uitwisseling van informatie via mail, sms enz.
De Algemene Bankvoorwaarden gaan mee met hun tijd. Voortaan kan de bank gebruikmaken van alle geschikte communicatiemiddelen: per post uiteraard maar ook per telefoon, sms of fax, via website of e-mail enz.
Het feit dat de klant een internetdienst als bijv. PC banking of Easy banking gebruikt, opent een communicatiekanaal dat de bank kan gebruiken. Dan kunnen wij u sneller en makkelijker informeren over bijv. nieuwe tarieven of productvoorwaarden. Voor e-mails met een marketingdoeleinde blijft dezelfde regeling gelden: wij versturen u enkel e-mails met marketingdoeleinden indien u dat zelf uitdrukkelijk wenst.

[Artikel 3: Correspondentie/Communicatie]Top

 

 

Beter zicht op wanneer de tarieven of de voorwaarden wijzigen 

 

Voortaan gaan wijzigingen aan tarieven en ook de voorwaarden van uw contracten (daarbij ook de Algemene Bankvoorwaarden) in principe in, twee maanden nadat de bank u daarvan verwittigde. Gaat u niet akkoord, dan mag u binnen die 2 maanden de relatie met de bank of de overeenkomst beëindigen. Dat kan kosteloos. Vroeger was die periode soms iets langer. De nieuwe Algemene Bankvoorwaarden standaardiseren die periode zoveel mogelijk.
[Artikel 5: Tarieven, kosten en taksen • Artikel 7: Wijziging van de Algemene Bankvoorwaarden]Top

 

 

Het toekennen van een volmacht vereenvoudigen

 

Een volmacht geven hoeft in de toekomst niet meer uitsluitend via een geschreven document. De Algemene Bankvoorwaarden scheppen de mogelijkheid om dat in de toekomst te kunnen doen via elk kanaal voor afstandsbankieren, lees: PC banking, Easy banking enz. Dat geldt ook voor een toekomstige intrekking van een volmacht. Zo'n intrekking zou dan ingaan op de derde bankwerkdag na de intrekking.
[Artikel 10: Volmachten]Top

 

 

Meer bescherming als wij fraude op de rekening vermoeden

 

De technologische evolutie heeft helaas ook de deur opengezet voor pogingen tot fraude. Tot op heden had de bank niet het recht om tussen te komen als zij misbruik op de rekening vermoedde.

Nu is die bepaling er wel. De bank kan voortaan op eigen initiatief elke verrichting tegenboeken, lees: ongedaan maken, als zij een ernstig vermoeden van fraude heeft.

[Artikel 12: Uitvoering van aan de Bank gegeven opdrachten] Top

 

 

Meer duidelijkheid over waar u terecht kunt bij klachten

 

De behandeling van klachten is belangrijk, want uw tevredenheid staat centraal. Daarom besteden de Algemene Bankvoorwaarden veel aandacht aan klachten en waar u daarmee terecht kunt. Dat is in eerste instantie bij de bank maar in beroep ook bij de speciale overheidsinstantie, de Ombudsman in financiële geschillen en bij de Federale Overheidsdienst Economie.
[Artikel 21: Informatie - Klachten]Top

 

 

Nieuw: de elektronische handtekening of de e-handtekening

 

Kopen op het internet is heel populair. Ook bij de bank worden diensten en producten gekocht via PC banking of Easy banking. Een onmisbaar element daarbij wordt de e-handtekening die even rechtsgeldig en bindend is als een handtekening met pen op papier. De Algemene Bankvoorwaarden lichten daarom het bewijsregime voor elektronische identificatie en e-handtekening toe, met het oog op nieuwe elektronische diensten.
[Artikel 22: Bewijs]

Top

  

 

Vervroegde terugbetaling van termijnbeleggingen

 

U kunt niet langer eisen om een termijnbelegging geheel of gedeeltelijk terug te betalen vóór de vervaldag.
[Artikel 32: Termijnbeleggingen]  
Top  

 

Belangrijk bij een bestelling van goud of zilver

 

Bij de bank kunt u o.a. gouden en zilveren staven of munten kopen. De mogelijkheid om gouden of zilveren medailles te kopen of te verkopen, verdwijnt evenwel.

[Artikel 68: Gouden of zilveren staven of munten]Top

 

 

Strakkere regeling voor het incasso van documenten

 

Deze wijziging is enkel van belang voor bedrijven die documenten ter incasso aanbieden. Ze beoogt de verantwoordelijkheden van de bank te verduidelijken.

[Artikel 58: Incasso van financiële en handelsdocumenten]Top