De Orde van Vlaamse Balies schrijft de regels voor waaraan een derdenrekening moet voldoen. Onze rekening volgt die nauwgezet. Zo garanderen we bijvoorbeeld dat het vermogen op uw derdenrekening altijd afgezonderd blijft van uw eigen vermogen.

 

Dat is correct en veilig voor u én uw cliënten.