Moet u de geldsommen niet langer bewaren? Dan kunt u ze meteen vanaf uw derdenrekening doorstorten naar de juiste begunstigde, zonder tussenstap of administratieve hindernissen:

  • Naar uw kantoorrekening (erelonen en kosten).
  • Naar uw gewone derdenrekening.
  • Naar de rekening van derden-begunstigden.
  • Naar de administratie (registratierechten, belastingen, etc.).