Sociale zekerheid

Als advocaat valt u onder de regels van de zelfstandigen voor uw sociale zekerheid. Dat betekent dat dezelfde verplichtingen op u rusten: u aansluiten bij een sociaal secretariaat en sociale bijdragen betalen, afhankelijk van uw inkomen.

 

U moet elk kwartaal sociale bijdragen betalen

  • In hoofdberoep: ongeveer 23% van uw netto-inkomen, met een minimum van 630 EUR per kwartaal.
  • In bijberoep: 23% van uw netto-inkomen, met vrijstelling als uw inkomen lager ligt dan 1.200 EUR per jaar.
  • Actief gepensioneerden: ongeveer 15% van uw netto-inkomen, met vrijstelling als uw jaarinkomen lager ligt dan 2.400 EUR.

 

In ruil voor uw sociale bijdragen krijgt u sociale rechten:

  • Een pensioenuitkering vanaf uw vijfenzestigste.
  • Terugbetaling van ziektekosten.
  • Gezinsbijslagen en moederschapshulp.
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • Uitkeringen in geval van faillissement.

 
 
Sociale zekerheid
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent    

Afdrukken