Extra controles

Advocaat is een vrij beroep. En dus moet u rekening houden met heel wat extra regels bij de uitoefening ervan. Bovendien kampen alle zelfstandigen met professionele verplichtingen en controles, bovenop de normale fiscale en sociale plichten.

 

  • Deontologie: sommige beroepen zijn onverenigbaar met dat van advocaat. Bovendien moet u als advocaat een strikte gedragscode volgen. Raadpleeg de deontologische regels bij de Orde van Advocaten
  • Bijscholingen: u hebt een deontologische plicht om u geregeld bij te scholen. U vindt het reglement op de website van uw lokale balie.
  • Controle van de jaarrekening: als advocaat met een vennootschap moet u vrijwel altijd uw jaarrekening laten controleren door een bedrijfsrevisor, accountant of erkend boekhouder.
  • SABAM en billijke vergoeding: speelt u muziek in uw wachtzaal of op uw telefoon? Dan moet u een vergunning aanvragen en betalen voor de auteursrechten.

 
 
Extra controles
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent    

Afdrukken