De Europese domiciliëring

Vereenvoudig de betaling van uw facturen (voor elektriciteit, water, telefoon ...) door te kiezen voor de automatische betaling van uw leveranciers via de Europese domiciliëring.

 

De Europese domiciliëring (Sepa Direct Debit of SDD)

Met een domiciliëring kunt u uw facturen voor bijvoorbeeld water, elektriciteit en gas, telefoon enz. automatisch laten betalen. Het verschuldigde bedrag gaat van uw rekening met de door u gekozen regelmaat.

 

U geeft als klant een machtiging, een zogenaamd mandaat, aan uw leverancier om de betaling van zijn facturen van uw rekening te halen. Het gaat hier om een contract dat u aan uw leverancier bindt. U moet zich dan ook tot uw leverancier richten als u een domiciliëring wenst.

 

Praktische vragen over Europese domiciliëringen:

  • Hebt u nog een nationale domiciliëring?

Dan hoeft u niets te doen. Uw leverancier neemt het beheer van de domiciliëring over van uw bank om het te veranderen in Europese domiciliëring.

  • Wilt u een Europese domiciliëring schrappen?

Als u een leverancier een mandaat heeft gegeven, moet u zich tot die leverancier richten om uw domiciliëringscontract te beëindigen.

  • Wilt u een domiciliëring blokkeren?

U kunt een domiciliëring blokkeren op grond van bepaalde criteria, zoals bepaalde leveranciers, bepaalde landen ...

 

Raadpleeg voor meer informatie onze productgids (pdf).

 

Wijziging ten opzichte van de Belgische domiciliëring (DOM80)

Vroeger kon een domiciliëring alleen binnen België. In 2009 voerde Europa de SEPA (Single European Payment Area) in, de eengemaakte ruimte voor betalingen in euro. Dankzij SEPA kan een Belgische klant ook Europese domiciliëringen gebruiken.

 

Bij een Europese domiciliëring zijn de leveranciers verantwoordelijk voor het maken, het beheren en het opslaan van de opdrachten tot domiciliëring. Nationale domiciliëringen werden door de bank van de debiteur beheerd.

Vanaf februari 2014 zijn er nog uitsluitend Europese domiciliëringen (geldig voor domiciliëringen met Belgische en Europese leveranciers). De 'nationale' domiciliëringen verdwijnen dan.

 

Betere bescherming van de debiteur

Sinds 1 april 2010, de datum waarop de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD) in werking trad, hebben debiteurs een aantal bijkomende rechten. Voortaan kunt u een betalingsopdracht weigeren en een incasso betwisten via een duidelijke procedure.

 

Ontdek die betere bescherming in de productgids (pdf) of via deze link.
 

 
Domiciliëringsmandaat
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Afdrukken