Basis van Europese domiciliëring

Verschillen met bestaande domiciliëring

 • Contract tussen betaler en begunstigde, in plaats van tussen betaler en bank van betaler.
 • Overal in de SEPA-zone.
 • Zowel terugkerende als eenmalige betalingen in euro.
 • Beheer van domiciliëringsmandaten door de begunstigde, niet door de bank.
 • Valutadatum van de debiteringstransactie niet vóór datum van invordering.
 • Definitieve weigering van de betaling als rekeningsaldo op het aangeboden moment ontoereikend is.

 

Voorbeeld

U wilt uw telefoonrekening betalen via een domiciliëring:

 • U geeft uw telecomprovider een mandaat om het bedrag van de factuur van uw rekening te halen.
 • De provider vraagt op terugkerende basis aan zijn bank om dat bedrag te innen bij uw bank.

 

Betere bescherming van betaler

 • Betaling weigeren: zodra u de mededeling krijgt dat er een invordering op uw rekening zal gebeuren, mag u de betaling weigeren. Uw bank zal de invordering niet uitvoeren.
 • Invordering betwisten (dus nadat u gedebiteerd bent):
  • Tijdens een periode van acht weken is uw bank verplicht om het betwiste bedrag terug te storten. Zelfs zonder dat u de eis tot terugbetaling hoeft te rechtvaardigen.
  • Na de periode van acht weken tot maximaal dertien maanden na de transactie kunt u de invordering nog betwisten, als er geen of een ongeldig mandaat is. Uw bank betaalt dan niet automatisch terug, maar enkel nadat is aangetoond dat de betwisting terecht was.

 

In beide gevallen moet u nog altijd de begunstigde betalen. Die verplichting vervalt enkel als uit onderzoek blijkt dat uw eis tot terugbetaling gerechtvaardigd was.

 
Basis van Europese domiciliëring
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Afdrukken