Betere bescherming voor de betaler

Sinds 1 april 2010 is de wet die de Europese Richtlijn voor de Betaalmiddelen (PSD) omzet in Belgische regelgeving van kracht. Daardoor geniet de betaler die met domiciliëring betaalt (Belgische DOM80 en Europese SDD) een betere bescherming.

 

Weigering van betaling

Zo kunnen betalers een betaling weigeren zodra de begunstigde hen op de hoogte brengt van de invordering. In dat geval zal de bank de inning niet uitvoeren.

 

Betwisting van invordering

  • Tijdens een periode van 8 weken is de bank van de betaler is verplicht om het betwiste bedrag terug te storten. Zelfs zonder dat de betaler de eis tot terugbetaling hoeft te rechtvaardigen. De bank van de begunstigde zal dit bedrag bij hem terugvorderen.
  • Na de periode van 8 weken tot maximaal 13 maanden na de transactie kan de betaler de invordering nog betwisten. De bank van de betaler betaalt dan niet automatisch terug, maar enkel nadat is aangetoond dat het mandaat ontbreekt of ongeldig is.

 

In beide gevallen blijft de betaler verplicht de schuldeiser te betalen. Die verplichting vervalt enkel als uit onderzoek blijkt dat de eis tot terugbetaling gerechtvaardigd was. Dat onderzoek en de verdere regeling van het geschil gebeurt rechtstreeks tussen de begunstigde en de betaler.


 
 
Betere bescherming
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Interessante producten:


Afdrukken