Nuttige links

  • Sepabelgium: website met gedetailleerd overzicht van wat SEPA precies inhoudt. De site is ontworpen door Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.
  • Europese Centrale Bank: de ECB is de Europese instelling die in het leven werd geroepen bij de oprichting van de Europese Economische en Monetaire Unie. Ze zorgt voor een sterk centraal en coherent monetair beleid. U vindt er een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie over SEPA.
  • European Payments Council (EPC): instelling van de Europese bankindustrie met betrekking tot betalingen.
  • Nationale Bank van België: sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.
  • Federale Overheidsdienst Financiën: maakt sinds 1 september 2008 voor al zijn verrichtingen met burgers en bedrijven gebruik van het nieuwe Europese betalingssysteem van SEPA.
 
Nuttige links
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Interessante producten:


Afdrukken