Sommige dossiers zorgen altijd voor een administratieve warboel. Zeker wanneer u voor verschillende derden geld moet parkeren op uw balierekening. Precies om verwarring met derdengelden uit andere dossiers te vermijden, kunt u geïndividualiseerde derdenrekeningen maken.


Hebt u het dossier afgerond? Dan is de geïndividualiseerde derdenrekening ook zo weer afgesloten.