Deze e-mail bevat een publicitaire mededeling van BNP Paribas Fortis NV. Deze vormt geen beleggingsadvies noch onderzoek op beleggingsgebied. Deze e-mail is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.

Hoewel BNP Paribas Fortis NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de in deze e-mail opgenomen informatie te waarborgen, zal noch BNP Paribas Fortis NV noch enig persoon die aan haar verbonden is, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit een beslissing die op basis van deze e-mail genomen werd, behalve in geval van bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.