Twee positieve benaderingen

 

Onze SRI-beleggingen combineren de zoektocht naar mooie beleggingsresultaten met een maatschappelijk engagement. Er bestaan verschillende invalshoeken om dit te concretiseren. Bij BNP Paribas Fortis concentreren we ons hoofdzakelijk op de 'positieve benaderingen':
best-in-class en thematisch.


Best-in-class benadering


Deze benadering selecteert activa op basis van positieve criteria. Er wordt gekozen voor bedrijven of overheden met de hoogste waardering per sector op het vlak van milieu, sociale zorg of goed bestuur.

We sluiten geen sectoren uit. Als we bijvoorbeeld de energiesector zouden uitsluiten, zouden we hen volledige vrijheid geven. We vinden het juist belangrijk dat via deze scores een soort van sociale (en financiële) druk uitgeoefend kan worden

Thematische benadering

Bij deze benadering worden bedrijven gekozen die actief zijn op maatschappelijk waardevolle terreinen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan:
 - milieuzorg (zonne- of windenergie, waterzuivering, het hergebruiken van afval en alternatieve energie)

 - microfinanciering

 - solidaire economie.
 

SRI aan opmars bezig

 

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen zitten in de lift bij BNP Paribas Fortis. Sinds 2013 zetten we SRI-beleggingen extra in de kijker en deze inspanningen werpen hun vruchten af: de activa onder beheer in duurzame beleggingen werden meer dan verdubbeld om eind 2014 uit te komen op 2,7 miljard euro.


Ook bij BNP Paribas Investment Partners, de fondsbeheerder van onze groep, hebben duurzame beleggingsfondsen de wind in de zeilen. In de periode 2012-2014 stegen de totale SRI-activa onder beheer met 3,5%. Eind 2014 werd er voor 20,9 miljard euro aan duurzame beleggingsfondsen beheerd door BNP Paribas Investment Partners.

 

  

Meer weten over onze duurzame beleggingen?

Hebt u ook interesse gekregen om een duurzaam en ethisch karakter te geven aan uw beleggingen? Praat erover met uw private banker. Hij zal u graag ons SRI-aanbod toelichten en met u bekijken hoe u uw zoektocht naar rendement kunt combineren met een meerwaarde op vlak van milieu en maatschappij.
 

 

Duurzaam beleggen