Meer weten over … ICB's

Beleggingsfondsen vormen de perfecte invulling van de gulden beleggingsregel: beleg in een goed gespreide portefeuille met een langere tijdshorizon. In een eerste aflevering hadden we het al over enkele begrippen die u in verband met de ICB's (Instelling voor Collectieve belegging) moet kennen. In dit nummer bekijken we een reeks andere begrippen. Te beginnen met…

 

ICB instelling die gelden, ingebracht door een heel aantal verschillende beleggers, investeert en collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten. Het principe van een oordeelkundige risicospreiding staat voorop. ICB's zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

 

Dakfondsen. Belangrijkste voordeel van een ICB zijn de mogelijkheden tot spreiding van de beleggingen en het gespecialiseerd beheer. Dakfondsen nemen met name de risicospreiding nog één stap verder. Zij beleggen uitsluitend in andere ICB's. Vermits elke ICB zijn eigen finaliteit en specialisatie heeft, biedt een aaneenschakeling van verschillende ICB's binnen éénzelfde dakfonds, extra mogelijkheden tot risicospreiding.

 

Gestructureerde fondsen hebben een specifieke looptijd en mechanisme. Die wordt vastgelegd bij de uitgifte. In tegenstelling daarmee hebben bijvoorbeeld de meeste obligatie-ICB's geen vaste looptijd.
In de regel kan de belegger in een gestructureerd fonds op de vervaldag en vóór kosten minstens de terugbetaling tegemoet zien van het kapitaal dat hij tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode belegde. Binnen deze fondsen bestaan grote verschillen naargelang van de onderliggende waarde(n). Dat kan een korf aandelen zijn of een beursindex, een wisselkoersverhouding, enz.

 

Obligatie-ICB's
Obligatie-ICB's beleggen hoofdzakelijk in vastrentende waarden: obligaties. Obligatie-ICB's in hun meest zuivere vorm beleggen in obligaties met een gemiddelde looptijd van meer dan 3 jaar. Obligatie-ICB's met een middellange looptijd beleggen in obligaties met een gemiddelde looptijd van 1 tot 3 jaar.

 

Gemengde ICB's
De meeste ICB's hebben hun eigen specialisatie. Ze richten zich m.a.w. uitsluitend op bijv. bedrijfsobligaties, overheidsobligaties van groeilanden, aandelen uit bepaalde sectoren enz. Gemengde ICB's beleggen in een mix van cash, obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen. Tot deze laatste groep horen vastgoed, grondstoffen, absolute return. De zgn. strategiefondsen zijn een belangrijk onderdeel van de Gemengde ICB's.

 

Pensioenspaarfondsen. Pensioenspaarfondsen zijn ICB's die specifiek opgericht werden om in het kader van het fiscaal aantrekkelijke pensioensparen een individuele pensioenreserve aan te leggen. Fondsen als het BNP Paribas B Pension Fund zijn bijzonder geschikt aan fiscaal sparen te doen en om belastingvermindering te genieten. Gegeven hun specifieke doelstelling zijn pensioenspaarfondsen langetermijnbeleggingsproducten met een erg lange beleggingshorizon van 10 jaar en langer.

 

Strategiefondsen kunnen net als de hele groep Gemengde ICB's, beleggen in een mix van beleggingen: cash, obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen. Zij doen dat evenwel vanuit een aparte invalshoek: het beleggersprofiel van de individuele belegger. Wij onderscheiden volgende profielen: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en neutraal. Elk beleggersprofiel hanteert een verschillende verhouding tussen aandelen, obligaties en cash. Een conservatief strategiefonds zal dus weinig tot geen aandelen in portefeuille nemen maar wel veel obligaties. Bij een agressief strategiefonds is dat precies omgekeerd.

 

Taks op beursverrichtingen. Taks die geheven wordt bij het aankopen/instappen op bepaalde beleggingsproducten en op het verkopen/uitstappen van beleggingsproducten. Klik hier voor een handig overzicht van alle kosten en taksen die van toepassing zijn op ICB's, beursorders, Kasbons en Certificaten, Financiële verzekeringen en Effectenrekeningen.

 

ICB's met kapitaalbescherming bieden een volledige (100%) of een gedeeltelijke bescherming aan de belegger met betrekking tot de terugbetaling van het kapitaal dat hij initieel belegde. Boven deze kapitaalbescherming uit kunnen deze ICB's een bijkomende prestatie bieden naargelang de evolutie van de onderliggende activa (aandelen, obligaties enz.);

 

Vastgoed-ICB's 
Een rechtstreekse belegging in vastgoed heeft naast een aantal uitgesproken voordelen, ook enkele nadelen: huuronzekerheid, kosten voor periodiek onderhoud enz. Daarom verkiezen de meeste beleggers in vastgoed te beleggen via Vastgoed ICB's. Die beleggen in vastgoed of vastgoedcertificaten. Zij kunnen zich daarbij specialiseren op commercieel vastgoed in één land, in verschillende landen enz.

 

Voor meer informatie over de verschillende ICB's, de basisbeginselen, het juridisch kader enz. kunnen geïnteresseerde lezers altijd terecht op www.beama.be, de site van de Belgische Vereniging van Asset Managers.