Geletterde mensen: het beleggersprofiel

Horizon bekijkt geregeld een woord, een begrip, … uit de beleggingswereld en ontdoet het van onnodige geheimtaal. Vandaag hebben we het over het beleggersprofiel.

 

Beleggersprofiel centraal in beleggingsadvies

Het FSMA, de toezichthouder op de Belgische financiële sector die o.a. tot taak heeft de consument te beschermen op het vlak van financiële dienstverlening, zegt het op zijn website Wikifin.be zo:

 

‘Uw bankier of financieel adviseur is verplicht te peilen naar uw risicoprofiel vooraleer u financiële producten aan te bevelen. Het is belangrijk om uw bankier of financieel adviseur duidelijk te maken waar uw grenzen liggen. Zo kan u een beleggingsportefeuille samenstellen die evenwichtig is en niet meer risico's bevat dan u zelf wenst. Met andere woorden, een beleggingsportefeuille waar u uw slaap niet voor hoeft te laten.'
 

De vragenlijst die moet resulteren in uw beleggersprofiel, peilt dus naar uw persoonlijke afweging tussen rendement en risico, maar ook naar uw kennis van en ervaring met specifieke beleggingen: aandelen, obligaties, enz.

 

Zonder beleggersprofiel mag de bank zelfs geen beleggingsadvies geven. U kunt dan enkel verrichtingen doen ‘buiten advies'. Dat heeft als concreet gevolg dat u in een typische adviessituatie zoals een gesprek in een kantoor ‘enkel uitvoering/execution only'-verrichtingen kunt doen. Wij hanteren het beleggersprofiel als uitgangspunt voor het adviesgesprek en voor de samenstelling van modelportefeuilles. Elke activaklasse (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten) houdt specifieke risico's in. We streven daarbij naar een evenwicht waarbij uw beleggersprofiel de beslissende factor is. In de praktijk vertaalt zich dat door een boven- en ondergrens voor elke activaklasse. Zo heeft een conservatief profiel in de regel geen aandelen in portefeuille; een agressief profiel aan de andere kant van het spectrum heeft in de regel geen obligaties in portefeuille.

 

Welke profielen zijn mogelijk?

 

Conservatief

Beleggers met een conservatief profiel kiezen voor zekerheid. Kapitaalbescherming vinden zij belangrijker dan rendement. Zij geven de voorkeur aan staatsbons, kasbons, ‘klassieke' obligaties en andere vastrentende waarden in euro. Zij wensen niet in aandelen te beleggen.

 

Defensief

Beleggers met een defensief profiel wensen vooral zekerheid, maar willen toch ook een graantje meepikken van een mogelijke stijging van de aandelenkoersen. Zij beleggen het grootste deel van hun portefeuille in veilige, vastrentende waarden en fondsen met risicobeheersing. Een beperkt deel van hun portefeuille kan geïnvesteerd worden in aandelenfondsen en/of individuele aandelen.

 

Neutraal

Beleggers met een neutraal profiel zoeken een goed evenwicht tussen risico en rendement. Ze weten dat aandelen op langere termijn een potentieel hoger gemiddeld rendement opleveren dan andere beleggingsvormen en zijn dan ook bereid om de helft van hun portefeuille in aandelen te beleggen. Vaak hebben zij een langere beleggingshorizon voor ogen.

 

Dynamisch

Beleggers met een dynamisch profiel gaan bewust voor rendement. Het gedeelte ‘vastrentende beleggingen' in hun portefeuille is beduidend kleiner dan het aandelengedeelte. Ze aanvaarden dat de waarde van hun portefeuille als gevolg van negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten tussentijds (sterk) kan dalen; ze liggen daar helemaal niet wakker van en houden vooral het rendement op lange termijn in de gaten. Binnen hun obligatieportefeuille hebben zij dan ook aandacht voor obligaties in andere munten of van meer risicovolle debiteuren.

 

Agressief

Beleggers met een agressief profiel beleggen hoofdzakelijk (of enkel) in aandelen. Vastrentende beleggingen en liquiditeiten zien zij hooguit als een tijdelijke parkeerplaats voor hun geld. Ze volgen de prestaties van hun aandelen van kortbij en verkopen en kopen heel actief op de beurs. Vaak volgen ze de financiële markten zeer intensief op.

 

Goed om te weten

 

Beperkte geldigheidsduur van het beleggersprofiel

Wij nemen zelf het initiatief om ‘oude' beleggersprofielen te actualiseren na:

  • maximaal 8 jaar voor conservatieve profielen;
  • maximaal 5 jaar voor defensieve en neutrale profielen;
  • maximaal 3 jaar voor dynamische en agressieve profielen

 

U hoeft beslist niet op het initiatief van de bank te wachten. Uw financiële situatie kan wijzigen door bijvoorbeeld een erfenis, doordat u op pensioen gaat, doordat een groepsverzekering overgaat tot uitkering. Ook andere ontwikkelingen in het leven kunnen een invloed hebben op de beleggingsdoelstellingen. Denk maar aan een echtscheiding. Uw beleggersprofiel komt trouwens meteen in de kijker zodra u ons informeert over belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

 

Een beleggersprofiel voor mij of voor mijn portefeuille?

Een beleggersprofiel slaat altijd op een portefeuille met daarin Effectenrekeningen, Spaarrekeningen, Beleggersrekeningen, Termijnrekeningen en Beleggingsverzekeringen (Tak 21/Tak 23) op uw naam.