Sparen voor kinderen met een spaar- of beleggingsverzekering

Ouders die liever geen risico nemen, kunnen steeds een spaarverzekering (tak 21) openen voor hun kind. Maar tegenwoordig liggen de rendementen daarvan zo laag dat u misschien een beleggingsverzekering (tak 23) overweegt. Hoe doet u zoiets in de praktijk?

 

Tak 21 of tak 23?

Spaarverzekeringen (tak 21) zijn erg veilig. U krijgt een gewaarborgde rente op uw premies (excl. taks en instapkosten) uitbetaald en weet dus op voorhand wat het rendement zal zijn. In bepaalde gevallen kunt u onder de vorm van de jaarlijkse winstdeling een extraatje krijgen, maar dit hangt af van de financiële resultaten van de verzekeringsonderneming. Door de lage rente bieden spaarverzekeringen op dit ogenblik jammer genoeg geen interessante rendementen.

 

Een beleggingsverzekering (tak 23) biedt minder zekerheid voor het belegde kapitaal, maar het potentiële rendement kan wel hoger uitkomen. Nog altijd binnen het kader van een levensverzekeringscontract, belegt u rechtstreeks in fondsen (de meeste verzekeraars hebben een uitgebreid gamma). De waarde van uw belegging in een tak 23-beleggingsverzekering kan schommelen op het ritme van de beurzen waardoor u niet zeker bent uw inleg terug te krijgen. Dit risico wordt wel gedeeltelijk uitgevlakt door de lange beleggingshorizon die u in dit specifieke geval hebt en uiteraard kunt u ook kiezen voor minder riskante fondsen met een conservatiever beleggingsbeleid.

 

Wat als ik een (gedeeltelijke) kapitaalgarantie wens?

Als u een potentieel hoger (maar dus onzeker) rendement wilt combineren met een (gedeeltelijke) kapitaalgarantie, kunt u best een beleggingsverzekering met een vaste looptijd afsluiten. Meestal bedraagt die 90% of 100%. Deze producten hebben altijd een vaste looptijd en voorzien in een minimale terugbetaling van uw kapitaal. Let wel, u bent gebonden aan de looptijd. Als u het geld vroeger opvraagt, geldt de kapitaalgarantie niet en worden er extra kosten afgehouden.

 

Aandacht voor de kosten

Zowel voor een spaar- als beleggingsverzekering bent u instapkosten verschuldigd. Deze worden uitgedrukt als een percentage van het bedrag en in combinatie met de 2% verzekeringstaks nemen die al een flinke hap uit het rendement. Bij tak 21-producten kunnen ook de uitstapkosten soms hoog oplopen als u (een deel van) het geld vervroegd opvraagt. Bij overlijden of op de eindvervaldag betaalt u wel geen kosten. U doet er dus goed aan om vooraleer u op zo'n product intekent zeker alle kosten in de wettelijke documentatie te bekijken. Verder worden er bij een beleggingsverzekering (tak 23) ook beheerkosten afgehouden voor elk fonds in portefeuille.

 

Fiscaliteit

Zoals we hierboven al schreven, heft de overheid een taks van 2% op alle premies die u betaalt voor een spaar- of beleggingsverzekering. Daar staat tegenover dat u na afloop op de verwachte einddatum geen roerende voorheffing verschuldigd bent. Wel even opletten: voor spaarverzekeringen (tak 21) en beleggingsverzekeringen met een gegarandeerd rendement en een looptijd van minder dan 8 jaar – wordt er wel roerende voorheffing afgehouden als u tijdens de eerste 8 jaar van het contract kapitaal uit de verzekering opneemt. Maar aangezien u voor kinderen spaart, is het weinig waarschijnlijk dat u de eerste 8 jaar een opvraging gaat doen.

 

Waarom een levensverzekering?

U wilt sparen voor uw kinderen of kleinkinderen, maar wilt liever niet dat ze op de jonge leeftijd van 18 jaar al aan hun geld kunnen?

 

In dit geval biedt een levensverzekering een aantal voordelen. Het basisprincipe van een levensverzekering zorgt ervoor dat een bepaalde persoon (de begunstigde) automatisch het bedrag ontvangt als de verzekerde persoon overlijdt.

 

In dit geval moeten er uiteraard wel successierechten betaald worden. Maar daarnaast is het ook mogelijk om een begunstigde bij leven aan te duiden. En dit biedt heel wat mogelijkheden: zo kan de verzekerde zijn (klein)kind als begunstigde aanduiden. Als het contract afloopt komt het geld rechtstreeks bij het kind terecht. Maar dat is geen verplichting, de verzekerde kan ook zichzelf als begunstigde (bij leven) aanduiden waardoor hij zelf kan beslissen wat hij met het geld gaat doen.

 

Conclusie

Een levensverzekering is een erg soepele beleggingsformule die, mits minimaal 8 jaar aangehouden, fiscaal interessant is en toelaat om te sparen voor uw kinderen en kleinkinderen en tegelijkertijd de controle over het geld te behouden.