Herbeleggen in gestructureerde producten met 100% kapitaalbescherming

Bij deze uiterst lage rentestand wordt herbeleggen extra moeilijk voor de meer voorzichtige beleggersprofielen ‘conservatief' en ‘defensief'. Hun voorkeur gaat uiteraard vooral uit naar obligaties, maar bij de uiterst lage rentestand van vandaag bieden zowel de overheidsobligaties als de obligaties van investment grade bedrijven rendementen die de Belgische inflatie nauwelijks of niet kunnen bijbenen. Wie gaat voor een hoger obligatierendement, zou dus moeten kiezen tussen:

 • rendement door een (beduidend) lagere kredietkwaliteit (met ratings van minder dan BBB-);
 • rendement door obligaties in een beter renderende munt (met een mooie premie tegenover de euro).

Voor voorzichtige profielen is het risicogehalte van beide oplossingen evenwel te hoog. Vandaar dat conservatieve en defensieve beleggers momenteel overwegend kiezen voor gestructureerde producten met een kapitaalbescherming van (bijna) 100%.

 

Gestructureerde producten (structured notes)

We gaan ervan uit dat u een minimaal risico wilt en een zo aantrekkelijk mogelijk rendement. Met als ondergrens: u wilt 100% van uw oorspronkelijk belegde kapitaal terugbetaald krijgen op de eindvervaldag. Gestructureerde producten komen aan die dubbele wens tegemoet door de belegging te ‘structureren'. Daarvoor worden ze gesplitst over twee luiken met elk een apart doel:

 • een nulobligatie die het kapitaal beschermt;
 • een optie die het rendement produceert. Die optie wordt uitgeschreven op een onderliggend actief zoals een korf van aandelen, een index, een selectie duurzame aandelen met een SRI-keurmerk enz.

 

Zo gaat het praktisch

Stel: uw beleggingshorizon is 7 jaar en op die datum wilt u met 100% zekerheid uw oorspronkelijk belegd kapitaal van 100 euro terug, minus uiteraard de instap- en eventuele andere kosten. Let wel: deze 100% zekerheid is niet 100% absoluut. Het kan immers gebeuren dat de uitgever of de garant failliet gaat of zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Daardoor bestaat het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, met inbegrip van het belegde kapitaal, niet terugkrijgt.

 • Een nulobligatie keert geen interesten uit tijdens de looptijd maar kapitaliseert die tot de vervaldag. Om over 7 jaar 100 euro te krijgen, koopt u vandaag een nulobligatie van bijvoorbeeld 90 euro met een jaarlijkse rente van 1,55%. Door het systeem van de jaarlijkse kapitalisatie is na 7 jaar gezorgd voor de ontbrekende 10 euro om de kapitaalbescherming van 100% rond te maken.
 • Van de 100 euro is al 90 euro gebruikt voor de nulobligatie en blijft er nog 10 euro over die voor het rendement moet zorgen. Die kan de ontwerper van de structured note gebruiken om bijv. een optie te kopen op een onderliggend actief, zoals een SRI-index. Hij koopt dus het recht om over 7 jaar die SRI-aandelen te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een bepaalde prijs. Let wel: hij koopt dus niet die aandelen zelf maar enkel het recht die te kopen of te verkopen.
 • Stel dat zijn optie over 7 jaar 42 euro waard is.
 • Over 7 jaar biedt de structured note volgend beeld:
 • de 100 euro van de kapitaalgarantie is ‘opnieuw samengesteld' dankzij de nulobligatie,
 • de optie die resulteerde uit de vrij te beleggen 10 euro leverde 42 euro op (we houden voor de overzichtelijkheid even geen rekening met kosten, taksen enz.),
 • de opbrengst van 42 euro op 7 jaar resulteert in een rendement van 6,00% op jaarbasis.

 

Enkele reserves

Ons voorbeeld is uiteraard helemaal theoretisch en wellicht iets te aantrekkelijk om realistisch te zijn. Immers:

 • de nulobligatie die het rendement op 7 jaar van 90 euro naar 100 euro moet brengen, veronderstelt een jaarlijks rendement van 1,55%. Dat is behoorlijk veel in de huidige marktomstandigheden.
 • de ontwerper van de structured note heeft dus de keuze: om toch 100% kapitaalbescherming te bereiken, kan hij van de oorspronkelijke 100 euro meer dan 90 euro opzij zetten in de nulobligatie. Dat vermindert evenwel het deeltje dat beschikbaar blijft om rendement te zoeken.
 • of hij kan maar 85 euro gebruiken voor de nulobligatie en 15 euro voor het rendement en de kapitaalbescherming laten zakken tot 90 of 95%.

 

Risico en rendement hangen dus onlosmakelijk samen. Lees bijgevolg steeds goed de informatie bij elke structured note: het Prospectus, de Final Terms, de specificiek samenvatting van de uitgifte, de commerciële Flash Invest enz. Het is immers belangrijk dat u enkel een beleggingsproduct koopt dat u voor 100% begrijpt..

 

Gestructureerde obligaties en risico's.

Zoals elke belegging hebben gestructureerde obligaties een aantal risico's. Met als belangrijkste:

 

Liquiditeitsrisico

Moet u verkopen vóór de vervaldag, dan riskeert u dat er geen vraag is naar uw belegging waardoor de verkoopprijs dus lager ligt dan het bedrag dat u bij de start belegde. Een gestructureerde obligatie noteert doorgaans niet op een gereglementeerde markt. De emittent garandeert in veel gevallen die liquiditeit door op te treden als koper of verkoper, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten zou willen doorverkopen voor de eindvervaldag of die deze effecten zou willen kopen nadat de inschrijvingsperiode is beëindigd, zal ze moeten verkopen/kopen tegen de prijs die de emittent bepaalt.

 

Kredietrisico

Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant bestaat het risico dat u uw kapitaal van bij de start niet of niet helemaal terugkrijgt.

 

Marktrisico

Het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (zonder kosten) geldt alleen op de eindvervaldag. De nulobligatie haalt immers pas op die dag het vooropgestelde resultaat om uw oorspronkelijk belegd kapitaal opnieuw samen te stellen. In de tussentijd kan de prijs van de gestructureerde obligatie zowel stijgen als dalen, op basis van parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent en de garant of de evolutie van de onderliggende index.

 

Geïnteresseerde beleggers verwijzen we graag naar hun kantoor of naar het Easy Banking Centre voor mee info over de actuele beleggingen met kapitaalbescherming.