Zorgen voor een goed pensioen anno 2015

 

Met pensioen gaan betekent dat er een aantal inkomsten wegvallen maar ook een aantal uitgaven. In de regel wordt ervan uitgegaan dat 70% van het laatst verdiende loon een goed idee geeft van het benodigde geld om de levensstandaard van tijdens de actieve loopbaan te kunnen handhaven. Dat bedrag moet u opbrengen uit de optelsom van:

  • uw wettelijk pensioen, plus
  • een eventuele groepsverzekering, plus
  • het resultaat van uw pensioensparen, plus
  • het resultaat van vrije beleggingen, al dan niet gericht op een aanvullend inkomen bij pensioen.

 

Deze vier bronnen van inkomen bij pensioen worden ook wel aangeduid als de vier pijlers waarop een comfortabel inkomen rust. Bedoeld zijn dan:

  • eerste pijler: het wettelijk pensioen
  • tweede pijler: pensioenvoorzieningen in het kader van uw job (groepsverzekering, Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen, …);
  • derde pijler: individuele pensioeninspanningen 'pensioensparen' en 'langetermijnsparen' met fiscaal voordeel;
  • vierde pijler: vrij sparen buiten elk fiscaal voordeel om.

 

Deze editie van Horizon belicht de actualiteit van elk van de vier pijlers vanuit de vraag: hoe goed is het anno 2015 gesteld met uw voorzieningen binnen elk van die pijlers?