Pensioensparen? Voer voor vroege vogels
 

Veel mensen doen pas aan pensioensparen (en/of langetermijnsparen) op het einde van het jaar. Toch is het beter die storting zo vroeg mogelijk op het jaar te doen, zeker als het gaat om een pensioenspaarverzekering. Door al in het begin van het jaar te storten in een pensioenverzekering, verhoogt u het rendement immers gevoelig. Uw storting van maximaal 940 EUR (fiscaal plafond voor het aanslagjaar 2017) krijgt zo immers 12 maanden extra rendement mee.

 

Diezelfde redenering gaat ook op voor de spaarverzekering die u gebruikt in het kader van langetermijnsparen. Het voordeel is daar zelfs nog uitgesprokener omdat u, afhankelijk van een aantal voorwaarden, voor dit jaar tot 2.260 EUR opzij kunt zetten (fiscaal plafond aanslagjaar 2017).
 

Bij pensioensparen met een pensioenfonds gaat het uiteraard niet om interesten maar om de bewegingen in de zgn. netto-inventariswaarde (NIW). De NIW is de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd, gedeeld door het aantal uitstaande deelbewijzen. De waarde van vele afzonderlijke beleggingsproducten waarin fondsen beleggen, schommelt dagelijks. Die schommelingen hebben een directe invloed op de NIW per deelbewijs van een fonds.

 

Hier luidt de raad dan ook: beleg elke maand een twaalfde van het maximale jaarbedrag en begin daar uiteraard in januari mee. Tenzij u van mening bent dat de beurzen in 2016 enkel kunnen stijgen in een ononderbroken opwaartse beweging. Dan doet u er uiteraard voordeel mee om al meteen bij het jaarbegin het maximum van 940 EUR (fiscaal plafond voor het aanslagjaar 2017) te storten.